Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Fordeler
  3. Prima transport

Andre tilbud

Transport, ryddehjelp og bortkjøring avfall

liftbil

varebil

baggasjerom
Fordel
20% TOBB-rabatt
- Små flytteoppdrag
- Transport av større gods
- Ryddehjelp i bod, garasje og hage
- Bortkjøring avfall

Ønsker du transport eller ryddehjelp?
Ta kontakt på e-post prima.service@prima-as.no eller telefon 467 63 000.

Butikker