Mest relevante sider:

logo
Bolig og Interiør

Basis Bygg

En del av Team Oppussing
Fordel
5-15% TOBB-rabatt

15% TOBB-rabatt på timepris. gjelder etter medgått tid og materiell.

15-25% TOBB-rabatt på utstyr og materiell. Gjelder etter medgått tid og materiell.

5% TOBB-rabatt på fastpristilbud.

Kr. 300 - fastpris på servicebil.

Vis fram medlemsbeviset ditt i TOBB, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse til Basis Bygg for å få TOBB-rabatten.

Butikker