Mest relevante sider:

logo
Bolig og Interiør

Basis Bygg

En del av Team Oppussing
Fordel
5-15% rabatt

15% rabatt på timepris. gjelder etter medgått tid og materiell.

15-25% rabatt på utstyr og materiell. Gjelder etter medgått tid og materiell.

5% rabatt på fastpristilbud.

Kr. 300 - fastpris på servicebil.

Hvordan får du rabatt?
Vis fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse.

Butikker