Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Fordeler
  3. Barneforsikring

SIKRE DET KJÆRESTE DU HAR
Logoer
Forsikring og Økonomi

Barneforsikring


Les mer om forsikringene
super ekstra basis
 
En del av prosessen med å kjøpe barneforsikring innebærer at du må fylle ut helseerklæring for barnet ditt. Du vil få tilsendt en link der du enkelt kan fylle ut opplysningene om barnet.Fordel
4% TOBB-bonus
Gode grunner til å kjøpe vår barneforsikring

* Barneforsikring sørger for at du kan velge barnet ditt, og gir erstatning hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer.

*
Du kan velge mellom 3 varianter -avhengig av hva som passer best for deg og ditt barn.

* De som rammes av uførhet i ung alder risikerer å få en lønn tilnærmet en minstepensjonist resten av livet. Vår barneforsikring gir både månedlig utbetaling, og en større engangsutbetaling ved uførhet.


Butikker