Mest relevante sider:

Søknadsside for TOBB Boliggaranti Overvik Park

For å kunne søke på TOBB Boliggaranti, må du lese gjennom betingelser på boligkjøpsmodellen.

En søknad er ikke bindende før du signerer kjøpekontrakt på bolig i prosjektet du har søkt på. Dette skjer etter DNB bank har vurdert din finansieringsevne og evt gitt deg finansieringsbevis. Finansieringsbeviset er knyttet til prosjektet du har søkt på og er ikke gyldig på boliger utover dette prosjektet.

Viktig å tenke på før du søker:

 - Du må være TOBB medlem - Bli medlem her
 - Du må registrere deg som kunde hos DNB - Registrer deg

Dette må gjøres for at DNB bank kan hente inn dokumentasjon for å vurdere din låneevne. Det er gratis og uforpliktende å registrere seg som kunde, og det er ingenting som flyttes fra dagens bank.

Når det kommer til låneevne vurderer banken dette:

 - Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger årsinntekt.
 - At du klarer å betjene dine lån også om renten skulle gå opp med fem prosentpoeng.

Du kan på forhånd teste din låneevne ved hjelp av denne kalkulatoren. Hvor mye kan jeg låne til bolig? Test din låneevne - DNB


Betingelser for TOBB Boliggaranti:

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 
Formålet med denne avtalen er at Kjøper får tilgang til produktet «TOBB Boliggaranti» som kan sikre finansiering av boligkjøp utover 85 % av boligens verdi. Hensikten med dette produktet er å bidra til at flere av våre medlemmer kan bli eier av egen bolig i stedet for å være henvist til leiemarkedet.

2. OM TOBB BOLIGGARANTI 
Lån utover 85 % kan gis ved at Kjøper, som er TOBB-medlem, får en toppfinansiering fra DNB mot at DNB gis tilleggssikkerhet i form av en garanti. Kostnaden ved garantien dekkes av TOBB.

Det etableres en nedbetalingsplan som forutsetter at andel av lån utover 85 % nedbetales ved utløp av garantiperioden som er 5 år.

3. FORUTSETNINGER FOR AVTALEN

- Kjøper må være medlem i TOBB før avtalen kan inngås. 

- Kjøper aksepterer at nødvendig informasjon utveksles fra TOBB til bankforbindelse og garantiselskap.

- Kjøper er innforstått med at vilkårene for lånet reguleres av egne avtaler med DNB

- Kjøper må være norsk statsborger. (Norwegian citizenship required)

4. ØVRIGE BESTEMMELSER

Avtalen er personlig og kan ikke overdras. Ved salg av boligen i garantiperioden skal TOBB/ TOBBs medlemmer ha forkjøpsrett. 


Eiendomsmegler på prosjektet vil få tilsendt kontaktinformasjon oppgitt i skjemaet under for å kunne ta kontakt og tilby en prosjektgjennomgang. 

Overvik TOBB Boliggaranti

Ved å fylle ut dette skjema begynner du på din søknadsprosess med TOBB Boliggaranti. Du godkjenner også at du har lest betingelser over. Skjema er ikke bindende. Din kontaktinformasjon blir nå sendt til DNB Bank som starter på din finansieringsvurdering.