Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Leieforeie
  3. Levanger BryggeLevanger Brygge

Levanger
Pris 1 790 000 1 990 000
Størrelse 37,8–37,8 m2
Soverom 1

Delikate leiligheter i bryggekanten

Leie-før-eie modellen gir deg som TOBB-medlem en mulighet til å komme inn på boligmarkedet og bli eier av egen bolig. Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for denne boligmodellen.

For oss i TOBB er det veldig viktig å ta samfunnsansvar som boligbyggelag og bidra til at flere kan bli eiere av egen bolig. Gjennom leie-før-eie modellen gir vi deg som mangler nødvendig egenkapital, men har betalingsevne, muligheten til å kjøpe egen bolig etter en leieperiode.

Her har du mulighet til å leie boligen inntil 5 år før du kjøper den. Prisen du kan kjøpe boligen for er fast og settes når du inngår leieavtalen. En prisøkning i leieperioden tilfaller deg som leietaker og vil inngå som egenkapital i tillegg til mulig sparing i leieperioden. En kjøpsopsjon kan benyttes når som helst i leieperioden, og er frivillig.

Alle kan søke på leie-før-eie, men det er visse krav som må oppfylles. En bankforbindelse vil være involvert i prosessen og vurdere om leietaker kan klare å betjene kostnadene på boligen. Leietaker vil få en økonomisk rådgivning før tildeling av boligen og i leieperioden slik at du som leietaker/kjøper er sikret en best mulig inngang til boligmarkedet.

Dersom det er flere om beinet vil den med lengst TOBB ansiennitet komme først i køen.


Søknadsperioden på Levanger Brygge er avsluttet, dukker det opp ledige leiligheter får du forløpende beskjed ved å melde deg som interessent.
Meld interesse her om du ønsker oppdatert informasjon om ledige leiligheter og nye leie-før-eie prosjekt

 

  • Fortrinnsrett

    TOBB-medlemmer har fortrinnsrett. Ikke medlem? meld deg inn her

  • Innflytting

    Leilighetene er innflyttingsklare fra november

KONTAKTINFORMASJON

Andrea Øye Grendal

Kommunikasjons - /medlemskonsulent