Leie før Eie

Ny boligmodell
Pris Info Kommer
Størrelse m2
Soverom 0–3

Leie før eie modellen til TOBB

Første prosjekt med leie før eie modellen er allerede ferdig. Vi fikk inn mange søknader og prosjektet ble utsolgt med en gang.

Vi ser at det er et stort behov i markedet etter slike boligmodeller. Mange har muligheten til å betjene et boliglån, men mangler egenkapital. Vi jobber derfor med å tilby denne modellen i andre boligprosjekter fremover. I desember hadde vi besøk av TV2, her kan dere lese deres artikkel om vårt Leie før eie konsept.

Kan du være interessert i å kjøpe med Leie før eie modellen, så anbefaler vi deg å fylle ut interessentskjema på denne siden, så blir du den første som får beskjed når det kommer nyheter på modellen og kommende prosjekter. 

 

Husk at for å være kvalifisert til Leie før eie, må du være TOBB medlem.  Det kan du ordne fort HER.

 • Leie i 3-5 år før du kjøper

  Verdistigning inntil egenkapitalkrav gir TOBB til kjøper.

 • Blir organisert som et borettslag

  Sikrer gode og forutsigbare boforhold

 • Husleie på markedsnivå for nye leiligheter
 • Du velger selv om du kjøper etter endt leieperiode.

  Dersom prisene skulle synke i leieperioden, vil man ikke måtte ta over boligen. Prisen for leiligheten blir satt ved begynnelse av leieperiode. 

 • Vilkår for leie før eie

  Her trenger du ikke å ha egenkapital oppspart. Men du må kunne betjene det lånet koster. Det vil si at du må ha et lønnsnivå som gjør at banken gir deg et lån på det leiligheten koster. 

Jobb deg opp egenkaptial ved å leie

Leie før eie modellen gir TOBB medlemmer mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. 


Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for dette prosjektet. Her kan du leie en leilighet i mellom 3 og 5 år, før du kan kjøpe den. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode. Dersom prisøkningen fortsetter å stige, er prisøkningen med på å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligprisen stiger så mye at markedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, må kjøper betale økningen over egenkapitalkravet. 

I bunn og grunn kan du si at vi gir bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet. 

Det vil bli en søknadsprosess hvor visse krav må fylles opp før en eventuelt kan leie og kjøpe i prosjektet. Dersom det er flere om beinet vil den med lengst TOBB ansiennitet komme først i køen. 
En bank vil også være involvert i prosessen for å sørge for at en kjøper skal kunne klare å betjene kostnadene fremover. Her vil det også bli tilbudt økonomisk rådgivning i leieperioden. Dette for å sikre at kjøper skal få en best mulig inngang på boligmarkedet. 

Vi gleder oss veldig til å hjelpe mange unge inn på boligmarkedet.  Registrer deg som interessent og motta nyheter fra oss i TOBB om denne boligmodellen. Vi sender ut informasjon når det er nyheter, nye boligprosjekter og ledige boliger.
Din kontaktinformasjon vil kun bli brukt til denne boligmodellen. TOBB kommer ikke til å bruke disse personopplysningene til annen markedsføring eller salg.

Kontakt TOBB