Almaas Park

Melhus
Pris  
Størrelse 39–86 m2
Soverom 1–3

Nå kan du leie boligen før du kjøper den 

Leie før eie modellen gir TOBB medlemmer mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. 

Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for dette prosjektet. Her kan du leie en leilighet i mellom 3 og 5 år*, før du kan kjøpe den. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode. Dersom boligprisene fortsetter å stige, er prisøkningen med på å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligprisen stiger så mye at markedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, må kjøper betale økningen over egenkapitalkravet. 

I bunn og grunn kan du si at vi gir bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet. 

Dersom det er flere om beinet vil den med lengst TOBB ansiennitet komme først i køen. 

*Mulighet å kjøpe boligen før 3 år er gått.

Leilighetene er klare til innflytting. 

Mange har allerede flyttet inn og vi ønsker å tilby nye kjøpere velkommen med Leie-før-eie modellen. Dette har tildigere ikke vært mulig på dette prosjektet. 

Leil.nr  Plan(etg.) Ant.rom Areal BRA m2 Leiepris* per mnd, 2017
 B-11  1  2(3)  84,4  12 350
 B-12  1  1  42,7  8 750
 B-14  1  2(3)  84,4  12 350
 B-42  4  2  42,7  9 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Leiepris inkluderer felleskostnader til sameiet, som igjen omfatter medlemskontingent til TOBB, kostnader for felles snørydding, kommunale avgifter,
bygningsforsikring, drift og vedlikehold, forretningsførsel, felles strøm og styrehonorar til sameiet. Leieprisen vil reguleres i henhold til leiekontrakt. Andre kostnader
som ikke er nevnt dekket, som for eksempel kabel-TV og internett, innboforsikring, strøm og oppvarming til bolig kommer i tillegg.

Nå kan du søke om Leie-før-eie på Almaas park

Søk her

  • 33 leiligheter

    Mulighet for Leie-før-eie på alle leiligheter som er ledig

  • Gode solforhold