Regnskap og budsjettoppfølging gjennom året

Innføring i hvordan dere kan følge opp likviditeten i boligselskapet gjennom året på en enkel måte.

I dette kurset kommer vi til å vise dere hvordan dere følger opp økonomien i boligselskapet på en enklest mulig måte. Etter dette kurset er målet at dere i styret skal på en enkel måte kan følge opp hvordan regnskapet ser ut i forhold til budsjettet som er satt for året. Vi ønsker at dere skal ha en god oversikt over økonomien til enhver tid, hvilke rapporter dere kan følge med på og hva som er viktig. Det er styret sitt ansvar å passe på at dere har midler til å dekke kostnadene deres, og da er det viktig at dere også vet hvordan dere kan følge med. Er inntektene boligselskapet krever inn av beboerne høye nok til å dekke kostnadene dere har gjennom året? Og hvordan ligger vi an pr. dags dato? 

Ansvarlig for dette webinaret er økonomer i TOBB

Meld deg på her

Informasjon
24. april 2024
18 - 19
Webinar
23. april 2024
Styremedlemmer
kr 500 per boligselskap