20230925 TOBB Smart Vannmåler 33

Fra avlesningskaos til effektivitet v/Techem og TOBB

Betaler du for naboens forbruk av vann og varme? Om ditt sameie eller borettslag har en løsning med manuell avlesning av vann- og energimåler – kan det faktisk hende at du gjør akkurat det. TOBB smartmåling er en bærekraftig løsning for automatisk avlesning og fordeling av kostnader i boligselskap

Hvorfor: 

  • TOBB smartmåling – Innføring i produksjon av felles oppvarming og fordeling av kostnader 

  • Regulatorisk – Krav nasjonalt å kommunalt?  

  • Revidering av sanitærreglementet 

  • Energiloven - § 5-8.(Måling og fakturering)  

  • Departementet kan gi forskrift om måling og fakturering av fjernvarme og fjernkjøling og om måling og fakturering av energibruk i hver enkelt bruksenhet i bygninger som har felles varmeanlegg for romoppvarming eller tappevann eller felles kjøleanlegg for romavkjøling eller tappevann. 

Ansvarlig for webinaret er Andreas Hjellbakk (TOBB) og Einar Bruland (Techem) 

Meld deg på her

Informasjon
16. april 2024
1730 - 19
Webinar
15. april 2024
Alle boligselskap med felles energikilde
Gratis