BM Johner to som jobber

Kickoff: Budsjett og vedlikeholdsplanlegging

Et budsjett er et av de viktigste verktøyene til boligselskapet, og det er derfor viktig at styret tar seg god tid til å sette seg inn i økonomien til selskapet, og planlegge for eventuelle vedlikeholdstiltak som må gjøres eller settes av for i budsjettet.

I dette kurset vil vi gå gjennom:

  • Hvordan dere kan utarbeide et budsjett, og hva dere må tenke på.
  • Hva som kreves av en god vedlikeholdsplan, og hvordan planen kan knyttes opp mot budsjettet.
  • God økonomistyring innebærer å ta vare på boligselskapets verdier, og dermed også sørge for at bygningsmassen vedlikeholdes; Hva er styrets ansvar når det kommer til utarbeidelse av budsjett, og hvilket ansvar har styret når det kommer til vedlikehold av boligselskapet?

 

Kursansvarlig: Økonom og ingeniør

Informasjon
19. september 2024
17-20
Krambugata 7, Trondheim
17. september 2024
Nye og gamle styremedlemmer
Pizza
495kr per boligselskap