Eldre Dame Ved Pc

Frokostmøte: Boligselskapet som arbeidsgiver, del 3 – ansettelse, arbeidsavtale og styringsrett

Visste du at når styret ansetter f.eks en vaktmester eller daglig leder for å drifte boligselskapet, så får styret rollen som arbeidsgiver med alle de plikter og rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven?  

Vi vil i løpet av høsten arrangere tre frokostmøter med følgende arbeidsrettslige tema:

  • Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidsgivers styringsrett (torsdag 29. august)
  • Arbeidstid, lønn, ferie og sykepenger (torsdag 12. september)
  • Oppsigelse og avskjed (torsdag 24. oktober)

 

Vi ønsker med dette kurset å gi styrets medlemmer en grunnleggende innføring i hva rollen som arbeidsgiver innebærer. I del 3 i vår serie om boligselskapet som arbeidsgiver skal vi snakke om vilkår og krav ved oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold. Avslutning av et arbeidsforhold vil gjerne gå minnelig for seg, men kan ofte også by på utfordringer. Den ansatte er kanskje generelt uenig i grunnlaget for oppsigelsen, eller hevder arbeidsgiver har like mye eller mer skyld i forholdene som fremgår av det aktuelle oppsigelsesgrunnlaget. Dersom arbeidsgiver har vært bevisst på sine plikter slik de følger av arbeidsmiljøloven både underveis i arbeidsforholdet og ved avslutningen av dette, skal man kunne både forhindre og mer effektivt løse evt konflikter.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er nødvendig å ha deltatt på de foregående kursene.

Kursansvarlige: advokat Ida Haukland og advokat Trine Løyte  

Informasjon
24. oktober 2024
0830-10
Krambugata 7, Trondheim
20. oktober 2024
Boligselskap med en eller flere ansatte
Enkel frokost
Gratis