Eldre Dame Ved Pc

Frokostmøte: Boligselskapet som arbeidsgiver, del 1 - Arbeidsgiveransvaret

Vi ønsker med dette kurset å gi styrets medlemmer en grunnleggende innføring i hva rollen som arbeidsgiver innebærer.

Visste du at når styret ansetter f.eks. en vaktmester eller daglig leder for å drifte boligselskapet, så får styret rollen som arbeidsgiver med alle de plikter og rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven?

Vi vil i løpet av høsten arrangere tre frokostmøter med følgende arbeidsrettslige tema:

  • Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidsgivers styringsrett (torsdag 29. august)
  • Arbeidstid, lønn, ferie og sykepenger (torsdag 12. september)
  • Oppsigelse og avskjed (torsdag 24. oktober)

 

Vi ønsker med dette kurset å gi styrets medlemmer en grunnleggende innføring i hva rollen som arbeidsgiver innebærer. I del en av vår serie på tre frokostmøter om boligselskapet som arbeidsgiver skal vi snakke om vilkår og krav ved ansettelse, arbeidsavtalen og arbeidsgivers styringsrett, samt gi noen praktiske råd rundt dette. En fornuftig arbeidsavtale og kjennskap til arbeidsgivers styringsrett kan både forhindre og mer effektivt løse konflikter underveis i arbeidsforholdet. 

Kursansvarlige: advokat Ida Haukland og advokat Trine Løyte

Informasjon
29. august 2024
0830-10
Krambugata 7, Trondheim
25. august 2024
Boligselskap med en eller flere ansatte
Enkel frokost
Gratis