Mest relevante sider:
Kaja Flatøy
 

Hemmeligheten bak Livsglede i arbeid, verv og hverdag. 

Det jeg snakker om i mine foredrag er hvordan hver enkelt kan ta ansvar for sin egen rolle for å skape et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede. Ofte er vi ikke så bevisst hvor stor innvirkning vi egentlig har i vår egen hverdag, og hvordan dette foregår. Gjennom å peke på dette og reflektere rundt hvordan man kan skape best mulig dialog og samarbeid med de rundt seg, vil man kunne bidra til en bedre hverdag for seg selv og samtidig bidra til bedre stemning både i hjemmet, i ulike verv og på jobb.