Mest relevante sider:

FAGSEMINAR

Du velger selv hvilke fagseminar du deltar på. Det er lagt til bolker, så du kan få med deg det som passer deg best. Du får tid til å være med på 4 fagseminar. Alle fagseminar avholdes på Røros Hotell.

Trykk på hvert enkelt seminar for å lese mer.

 

 

Fagseminar 1

11.15 - 12.00

 
Ny i styret
 
Ekkeftivt styrearbeid
 
Låneopptak og nedbetaling
 

Fagseminar 2 

13.00 - 13.45

 
Grunnleggende Jus
 
HMS
 
Forsikring
 

Fagseminar 3

14.00 - 14.45

 
Worskshop
 
Vedlikehold
 
El bil lading
 

Fagseminar 4

15.00 - 15.45

 
Økonomioppfølging
 
Vedlikehold
 
Arbeidsgiveransvar