Mest relevante sider:
Bomiljøprisen

Kjenner du noen som fortjener litt heder og ære? Hvert år deler TOBB ut Bomiljøprisen som skal hedre de som bidrar til godt bomiljø. Denne prisen deles ut hvert år på Røroskonferansen. Bomiljø er viktig for TOBB og alle som bor i TOBB boligselskap.
 

Du kan nominere i 2 klasser:

  1. FELLES PRIS - BOLIGSELSKAP: Tildeles et boligselskap som på en fin måte har bidratt til økt trivsel og samhørighet, og fremmet livskvalitet samt glede hos beboere.
  2. PERSONLIG PRIS - ILDSJEL: Tildeles en person som på egenhånd har gjort en ekstra innsats for økt trivsel og glede blant beboere i boligselskap.

Se hvem som vant prisen i 2018

 

Nominer til bomiljøprisen

Frist for nominering er 15. juli