iTOBB nr 4 • Desember 2016 - Tekst: Anne Lise Aakervik, Foto: Sukhi Karlsen

 

Trær vekker følelser i folk. Det er ikke få naboer som har gått i klinsj over et tre som den ene elsker, og den andre hater. Med god trepleie kan man kanskje unngå slike krangler.

 

Trær krever uansett omtanke og stell hvis de skal holde seg sunne og ikke utgjøre en fare for hus og naboer. Vi har tatt en prat med Stig Vikan som er daglig leder av Total Trepleie. Han er enig i at å eie trær krever ansvarlighet.

–    Det følger svært mye ansvar med det å eie trær. Enhver tre-eier er ansvarlig både for sikkerhet og verdibevaring. Vår kompetanse kan hjelpe borettslagene til å fatte riktige avgjørelser for hvilke valg man tar. Dette gjelder for alle, uansett om man har ett eller flere hundre trær. Han sier at Trepleie har bred kompetanse med å lage gode kart og tiltaksplaner hvor hvert enkelt tre blir registrert og gitt et nr. Deretter følger det med beskrivelse av art, alder, størrelse, risikomomenter og anbefalte tiltak for hvert enkelt tre. Disse opplysningene skreddersys for hvert enkelt borettslag og hvert enkelt tre. Disse kan gjelde for så mange år inn i fremtiden som tre-eier måtte ønske. Det følger selvfølgelig med kostnadsestimater for beskrevne tiltak som kan fungere som budsjetteringsverktøy.

–    Vi har et meget sterkt fokus på kvalitet og faglig utførelse etter gjeldende standarder. Våre kunder kan være trygge på at de får tjenester som til enhver tid er dekket av garantiordninger.

Når man investerer i et utomhusanlegg med alle dets bestanddeler så gir riktig skjøtsel en svært god verdistigning.  Trær og busker kan leve i mange generasjoner og de bærer verdier det er viktig å være seg bevisst. Det anbefales på det sterkeste at alle som eier små eller store utomhusanlegg får de verdivurdert og deretter vedlikeholder de etter beste evne med fokus på faglige standarder.

–    Svært ofte ser vi at etablerte utomhusanlegg og tre-porteføljer blir rasert av anleggs- og byggearbeider eller feil utført sommer- eller vintervedlikehold. I slike tilfeller går ofte grunneier på verditap til enorme summer. Og det uten at de selv er klar over ens rettigheter, eller stiller rettmessige krav til utførende aktør/entreprenører om deres fremtreden i eller ved etablerte utomhusanlegg.

Trepleie har også spesialisert seg på taksering av trær. Arboristene bruker en beregningsmodell som er utarbeidet av det svenske landbruksuniversitetet. Ett enkelt tre kan ofte være verdt mange hundre tusen kroner og for borettslag kan en treportefølje ofte bli verdt flere titalls millioner. Det finnes flere enkelttrær i Trondheim som er taksert til godt over to millioner kroner.

–    Vi har mange års erfaring fra oppdrag for borettslag som er TOBB-medlemmer både innen arborist- og anleggsgartnerfag. Eksempler: Othilienborg, Angelltrøa, Selsbakkhøgda og Starrmyra. Og vi vil svært gjerne, og med forholdsvis enkle grep, lære TOBBs medlemmer hvordan slike verdier kan oppnås og opprettholdes.

 

Fakta om Total Trepleie AS: 

  • Bedriften ble startet våren 2014 av eierne Stig Vikan, Andreas Krognes og Thomas Flower-Ellis. Alle tre eierne er delaktige i den daglige driften. Stig Vikan er daglig leder og bedriftens kontaktperson utad. Andreas Krognes er faglig ansvarlig for anleggsgartneravdelingen og Thomas Flower-Ellis er faglig ansvarlig for arboristene. Lederne har mer enn 30 års erfaring fra arborist- og anleggsgartnerfaget. Pr. 2016 teller selskapet 8 årsverk.

    Fagrelaterte tjenester:
    ARBORIST – Tilstandsrapporter, taksering, kartunderlag og vedlikeholdsplaner med budsjettverktøy, rådgivning, planteplaner, planting, sakkyndig i rettstvister, beskjæring, trefelling, stubbefresing, flishugging, kronesikringer.

    ANLEGGSGARTNERMESTER – Skjøtsel og drift av etablerte anlegg, tegning, planlegging og opparbeidelse av ny-anlegg, graving, steinlegging, stein- og betongmurer, planteplaner, planting, vedlikeholdsplaner, utendørs belysning, tre-dekker.

Trær krever både pleie og omsorg for å trives. Folkene i Trepleie kan bidra til bedre forhold for trær og de tar seg også av trær som skal felles på en elegant måte. Stubbfresing er en del av trefellingen - her har Trepleie egne maskiner som gjør jobben.