Totalforsikringen er et spesialutviklet produkt for boligselskap tilknyttet boligbyggelag.


Totalforsikringen omfatter langt mer enn en vanlig bygningsforsikring (vann- brann- og innbruddskader), og favner bredt i forhold til styrets ansvar. Som styremedlem har man ansvar for boligselskapets store verdier og mange aktiviteter. På vegne av eierne har styret ansvar for at bygningsmassen, dugnader, lekestativer, snøfresere, midlertidig ansatte osv. har de nødvendige forsikringer på plass. 

 
Med totalforsikringen vil det sjelden være behov for tilleggsforsikringer, dermed kan styret være trygg på at boligselskapet er tilstrekkelig dekket.

Totalforsikringen gir også styret bistand ved skadesaker. Ved skadesaker sender TOBB ut en representant for å vurdere skaden og iverksetter evt. arbeidet med utbedring av skaden. (forsikringssaken.)
Videre er det fremforhandlet en avtale om skadedyrbekjempelse som inngår i totalforsikringen. Beboere som har fått skadedyr i sin leilighet kan ta direkte kontakt med utførende firma for bistand. 

TOBB har inngått avtale med If og Tryg som (begge) leverer helt like vilkår innenfor totalforsikringsproduktet. Den generelle egenandelen er på kr. 6000,-.

Ønsker du å se nærmere på hva totalforsikringen inneholder, klikk her for kortversjon

Totalforsikringen gir også rabatt på forsikringspremien på en rekke skadeforebyggende tiltak. (som forebygger skader.) Klikk her for å se hvilke rabattordninger som gjelder.

 

 

Kontakt en av våre rådgivere i totalforsikringen for mer informasjon og et uforpliktende tilbud;

Tove Rognrust
tlf: 73 83 16 61
e-post: tr@tobb.no

Laila Furunes
tlf: 73 83 16 03
e-post: lmf@tobb.no