iTOBB nr 1 • Mars  2016  - Tekst og foto: Greta Dalen


Det er endringer i Totalforsikring for 2016. TOBB kan nå formidle Totalforsikring fra både If og Tryg forsikring. De vil konkurrere på samme grunnlag om vilkåret for totalforsikring.

TOBB har i samarbeid med Boligbyggelagenes Partner AS innhentet konkurrerende priser på boligselskapenes bygningsforsikringer. Etter en totalvurdering har If gitt det beste tilbudet og fortsetter dermed som hovedleverandør på Totalforsikring fra årsskiftet.
- Det var til sammen 10 selskaper som var med i første kvalifiseringsomgang, der kompetanse og kapasitet ble vurdert i tillegg til kvalitet på de ulike leveransene i forsikringsordningen, forteller rådgiver Tove Rognrust i TOBB.

Etter en samlet vurdering ble If, Tryg og Gjensidige valgt som tilbudsgivere. Selskapene har konkurrert ut fra samme rammebetingelse, slik som forsikringsvilkår, skadebehandling med videre innfor det som kalles ”Totalforsikring for boligselskap”. Resultatet av tilbudsrunden er at If ga det beste tilbudet og fortsetter som hovedleverandør på Totalforsikring.

- I tillegg har vi inngått formidlingsavtale med Tryg forsikring. Det innebærer at vi kan formidle Totalforsikring fra både If og Tryg som vil konkurrere på samme grunnlag om vilkåret for Totalforsikring, sier Rognrust og oppfordrer boligselskap som ønsker tilbud fra Tryg om å kontakte TOBB. Det samme gjelder også for de boligselskap som ikke er med i Totalforsikringen i dag og som ønsker tilbud.