iTOBB nr 2 • Juli 2017 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

Boligselskaper består av store verdier i form av bygningsmasse og uteområder.  For å ta vare på verdiene er det viktig med gode vedlikeholdsplaner og jevnlige rehabiliteringer. Da er gode fagfolk viktig å ha.

– Vi sier at den dagen bygget står ferdig, starter vedlikeholdsbehovet, sier Laila M. Furunes som er koordinator hos TOBB Teknisk forvaltning. – Dette er det mange som ikke tenker på, og dermed er det lett å glemme å sette av penger til fremtidig vedlikehold. Når behovet inntreffer kan det bli dyrt fordi det ikke finnes egenkapital i selskapet. Vi mener det er lurt å starte med en gang og hele tiden ha et 10 års perspektiv i tankene når det gjelder vedlikehold.

 

Dyktige og kompetente fagfolk er viktig for at boligselskapene skal føle trygghet, sier leder for Teknisk forvaltning Mari Østgaard. Her sammen med:
1. rad fv: Rune Rønning, Helen Skavdal, Mari Østgaard, Ellen Beate Nilssen, Magnar Derås.
2. rad fv:  Svein Andrè Skiri, Egil Lyngen, Laila Furunes, Stig Gunnar Søbstad, Petter Johan Ødegaard.
3. rad (bakerst fv): Einar Bruland, Inge Solem, Anders Fjerdingen.
Ikke til stede: Trond Augdal Dahl (nyansatt)
.

 

TOBB tilbyr en rekke tjenester, og fordi vi er spesialister på boligselskap kan vi gi gode byggetekniske råd med hensyn til hva som bør gjøres i forbindelse med vedlikehold eller større prosjekt. Vi utarbeider Plussplan (vedlikeholdsplan) på vegne av kundene, og kan bistå med HMS-arbeid samt prosjektledelse. To rådgivere jobber fast med skadehandling på lag med Totalforsikring slik at oppgjør skjer raskt og profesjonelt. Vi ønsker å være i front på tjenester for boligselskapene og legger oss i selen for å gi den riktige støtten og de riktige rådene til kundene våre.

Den kompetente gjengen på Teknisk forvaltning tar både store og små oppdrag. Få kjenner bygningsmassen så godt som for eksempel Magnar Derås. Han har jobbet her i mange år og fulgt byggingen av mange boliger og bidratt på rehabiliterings- prosjekter i de fleste bydelene.

Gode avtaler

– Vi har forhandlet frem gode avtaler på tjenester som vi selv ikke kan tilby. Dette gjelder blant annet heisavtale, og total- avtale på tekniske tjenester. Det siste er en viktig avtale ettersom det i dagens nybygg er mange tekniske løsninger som skal holdes vedlike slik at de fungerer som forutsatt.  Dette krever koordinert kompetanse fra flere fagområder, som ventilasjon, fjernvarme, elektro, vann og rør. Vi kan i tillegg tilby drifts- og fakturakontroll for heis gjennom en egen avtale.  

Den største fordelen TOBB har er at vi kjenner boligselskapene og at vi har en samlet fagkompetanse på huset som gjør det enkelt å få vurderinger på pro- sjekter som krever flere faggrupper. Vi har også gode samarbeidspartnere som bidrar med kunnskap og materialer.

– Vi ønsker ganske enkelt å være rådgivere og samtalepartnere for styrene i arbeidet med å ta best mulig vare på boligselskapets eiendom, avslutter Mari Østgaard, som er seksjonssleder for Teknisk forvaltning.