iTOBB nr 3 • Oktober 2017 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

 

 

Stor oppslutning og bredt engasjement da TOBB inviterte til temakveld.

 

I løpet av kvelden fikk deltagerne møte representanter fra Trondheim kommune som orienterte om kommunale boliger og grunnlag for tildeling, klager og ansvarsfordeling. De fikk introduksjon fra Trondheim brann- og redningstjeneste om prosjektet Stol på brannalarmen – og jobben som gjøres med å få ned falske alarmer samt en underholdende og viktig gjennomgang av brannsikkerheten i eget hjem og boligselskap fra Rolf Nordberg.

Kommunale boliger
Ikke uventet var det representantene fra Trondheim kommune som fikk flest spørsmål under og etter innleggene sine. Kommunen kan eie inntil 10 % av bygningsmassen i et boligselskap for utleie. Tildelingen av kommunale boliger skjer etter utvalgte kriterier.

 – Vi vurderer hvilke boliger som kan passe for de enkelte personer. For eksempel  vil personer med aktive rusproblemer ikke få tildelt bolig uten tilsyn, sa leder for boligtjenesten Charlotte Halgunset. Den primære oppgaven til teamet er å bistå de som ikke greier seg selv på boligmarkedet. Både de som ikke har penger til å klare seg, flyktninger og folk som sliter på andre måter med rus eller psykiatri.  De vil svært gjerne ha kontakt med styrene i borettslagene som opplever at leieforholdet ikke går så godt. Alle klager og bekymringer må meldes inn så konkret som mulig. Det kom flere spørsmål med hensyn til fremmedspråklige som kanskje har vanskeligheter for å forstå husregler og kontrakter.

Unngå falske alarmer

Når alarmen går er det ikke alltid brann. Det opplever Trondheim brann- og redningstjeneste ofte.  Det er like gjerne matlaging, teknisk svikt, noen som har utløst manuell melder uten at det er brann, det er støv som oppstår under arbeid og det kan være vann og damp – men ikke brann. Dette er sløsing med fellesskapets penger. Både tid og ressurser går med til disse utrykningene, og folk blir også sløve og bryr seg ikke om alarmen når den går. «Det er falsk alarm».

Representanten fra TBRT var klar på at boligselskapene og beboerne må være oppmerksomme på dette og sette inn tiltak hvis det blir et problem. De anbefalte også at det er en person som har hovedansvaret for brannvarslingsanlegget i boligselskapet.


Sikkerhet for alle
Til slutt var det Rolf Nordberg sin tur, og han fyrte løs om hvordan man enkelt kan tenke brannsikkerhet for alle i et boligselskap. Han la vekt på at det det er viktig å tenke på utsatte grupper som bor der.

– Alle som er friske kan redde seg selv, men så er det de som trenger ekstra hjelp. I tillegg er det veldig viktig å ha egen kontroll av brannanlegg, og jevnlig fagmessig kontroll. Oppgraderinger og skifte når det trengs er også med på å minske skadene om det skulle begynne å brenne.  Her har styret et klart ansvar, sa Nordberg. Han er også opptatt av at man ikke trenger å være tilfreds med det man må ha, dvs. en røykvarsler per etasje i boligen. Man bør ha minst to og kan ha en i hvert rom, sier Nordberg. Det er opp til hver enkelt.  

For mange styreledere bidrar slike temakvelder til å få opp øynene for sikkerhet, og hvilke ansvar som hviler på deres skuldre.


 

Dette trekløveret fra Trondheim kommune informerte om kommunale boliger og skapte stort engasjement. Fra venstre: Hanne Lein Olsen, Arngrim Fagerhaug og Charlotte Halgunset.

Rolf Nordberg engasjerer alltid med sine foredrag om brannsikkerhet i hjemmet.


Styrets ansvar for sikkerheten i boligselskapet

Vi ser stadig vekk at det oppstår branner i boligselskap. Denne høsten har det vært minst to alvorlige branner i Trøndelag, en i Verdal og en på Støren.  

Heldigvis har en unngått tap av menneskeliv, men store verdier har gått tapt, både menneskelige og bygningsmessige.

Det er litt forskjell på ansvaret styrene har i borettslag og sameier.  

I borettslag har blant annet styret ansvaret for at det finnes minst en håndslokker og en røykvarsler i hver leilighet. Disse skal kontrolleres jevnlig av en såkalt kompetent person. Brannvernutstyr plassert i fellesarealer skal kontrolleres hvert år. I sameier har den enkelte beboer ansvaret for at utstyret er på plass i sin egen leilighet, mens styret har ansvaret for fellesarealer. Dette er likt med ansvaret styret i borettslag har.
 tyret i begge selskapsformene sitter med ansvaret for å opprette et system for internkontroll.

Blant annet skal det settes opp en målsetting for sikkerhetsarbeidet. Vi tilbyr boligselskapene et nettbasert system for internkontroll (BevarHMS), systemet sender ut varsler til styret om pålagte oppgaver via SMS eller e-mail. Over 160 forvaltede lag i vår portefølje benytter nå BevarHMS.

Blir ditt lag det neste?