iTOBB nr 3 • Oktober 2017 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

 

Styret er ansvarlig for at de nødvendige forsikringene for boligselskapet er i orden. Gjennom TOBB er det mulig å tegne Totalforsikring som gir maksimal trygghet.

Med Totalforsikringen kan styret være trygg på at boligselskapet er tilstrekkelig sikret, i tillegg til at det gis bistand fra TOBB i skadesaker. Når uhellet er ute er det om å gjøre å ha forsikringen i orden. Og det har heldigvis de aller fleste boligselskapene, sier Laila Furunes i TOBB. Ved å velge Totalforsikring får boligselskapene en komplett løsning som ivaretar blant annet bygningsforsikring, styreansvarsforsikring, dugnadsforsikring, rettshjelp m.m. En avtale om bekjempelse av skadedyr i bygning samt bistand fra TOBB i skadesaker inngår også.

 

Tagging er ikke bra, sier forsikringsfolkene i TOBB. Fra venstre Tove Rognrust, Laila Furunes, Ellen Beate Nilssen og Rune Rønning. Her foran en krusedull i sentrum. En forsikring kan også dekke fjerning av tagging.

Synøve Berge er styreleder i Halsetvegen BRL. Hun er glad forsikringen var i orden da en stor vannskade ble oppdaget.

 

God oppfølging
Hos TOBB er det nå fire personer som jobber med forsikring og skadebehandling. Rune Rønning og Ellen Beate Nilssen tar seg av skadebehandlingen, mens Tove Rognrust og Laila Furunes administrerer forsikringen og er boligselskapets kontaktperson omkring forsikringsavtalens innhold og ved tilbudsforespørsler.
–    En av de største fordelene med å velge Totalforsikring er at når skaden skjer så tar vi jobben for styrelederne, sier Ellen.

–    Skulle det oppstå en skade, for eksempel et vannrør som sprekker, ringer kunden til oss, sier Rune. Vi foretar da skadeoppfølgingen. Vi foretar befaring på skadestedet for å fastslå skadeårsak og skadeomfang, koordinerer håndverkerne som utfører arbeidet, har kontakt med både skadelidte og forsikringsselskap - kort sagt tar vi alt ansvaret for at skaden utbedres på en optimal måte.

Skadebehandlerne erfarer at det er flest vannskader, mens feil og skader fra elektrisitet er det mindre av. En kan gjøre mye selv for å forebygge skade. Boligselskapet kan f.eks. gjennomføre vann- og el-sjekk som vil avdekke feil og mangler som ofte fører til større skader, sier Laila Furunes. I tillegg er det mulig å skaffe seg komfyrvakt for å forhindre tørrkoking og brann. På nyere kjøkken er det krav om komfyrvakt, men det kan også anskaffes på eldre komfyrer. Komfyrvakt anbefales særlig til spesielt utsatte personer.

Årsak
Et viktig element ved skadebehandlingen er å kartlegge årsaken til skaden. Dette danner grunnlaget for om man får skaden dekt over forsikringen.  Ellen understreker at skader som ikke dekkes som regel kommer av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Det kan for eksempel være utette bad, da vil vannet etter hvert trekke gjennom gulvet og føre til skader hos beboeren under. Da får ikke eier av badet dekket skaden, men beboeren under får det, siden denne beboeren ikke er skyld i hendelsen.

Yttervegger og tak som lekker dekkes heller ikke av forsikringen. Men skulle det lekke gjennom taket til boligselskapet, (om det er under 40 år gammelt) vil Totalforsikringen dekke følgeskadene av den lekkasjen, men ikke nytt tak. – Dette er nytt, sier Ellen.

–    Vi ser at boligselskap som har fokus på jevnlig vedlikehold og skadeforebygging har færre skader. Vi i TOBB kan bistå med skadeforebyggende tiltak. Vann- og el-sjekk er et tilbud mange boligselskap benytter seg av. Ved en slik sjekk avdekkes ofte feil og mangler tidsnok til å forhindre at det blir en skadesak av det. Forsikringsselskapene ser også fordelene med å gjennomføre slike tiltak, og Totalforsikringen gir derfor rabatt på forsikringspremien når vann- og el-sjekk er utført. Enkelte andre skadeforebyggende tiltak kan også gi rabatt. Boligselskapet kan også oppnå rabatt på forsikringspremien om de tegner en vedlikeholdsplan gjennom TOBB.

Vi i TOBB ønsker å ha en god dialog med boligselskapet, sier Laila Furunes. Vi sitter med mye kunnskap, og kan bistå på mange plan.

Det er viktig at eierne får formidlet at de har et vedlikeholdsansvar, og at de selv skal gjøre det de kan for å forebygge skade. Totalforsikringen dekker mye, men det kan gis avslag dersom skaden skyldes manglende vedlikehold. En bør også tenke på at det må betales en egenandel på alle skader samt at det er mye ekstra arbeid og styr for den som rammes av skade.

Både Laila og Ellen understreker at Totalforsikringen ikke omfatter innboforsikring for beboerne.
– Beboerne er selv ansvarlig for å tegne egen innboforsikring på inventar som er deres, altså det de tar med seg når de flytter. Det er viktig at styret informere sine beboere om dette. Ta kontakt med oss dersom styret ønsker nærmere informasjon om Totalforsikringen.

TOBB har formidlingsavtale med både If og Tryg som konkurrerer på samme grunnlag innenfor totalforsikringsvilkåret.  

 

 

Sjekk forsikringsavtalen


Med en stor vannskade fra 2015 i minnet er ikke Synøve Berge i tvil om at forsikring er nesten det viktigste et boligselskap har.

Og de 42 enhetene i Halsetvegen borettslag har sitt på det tørre. – Jeg er godt fornøyd med Totalforsikringen vi har gjennom If. Vi får 20 % reduksjon fordi vi har gjennomført vann- og el-sjekken. Samtidig kan man aldri vite hva som kan gå galt, sier Synøve Berge. Vannskaden de hadde i borettslaget for to år siden kom nemlig fra en ny bereder. – Den gikk rett og slett i stykker, og beboeren var bortreist i noen dager i forbindelse med julen. Da naboene så at det begynte å komme vann ut gjennom døra varslet de selvsagt og vi fikk satt i gang med å rydde opp med hjelp fra TOBB. Et skadefirma var raskt på plass, og det var ikke noe problem underveis.

Berge er også veldig fornøyd med at alle som deltar på dugnader i borettslaget også er forsikret. – Det var en overraskelse at vi hadde det, men jeg synes det er et veldig bra punkt i avtalen vår.

Hun oppfordrer alle styrene til å lese gjennom avtalen hvert år når den fornyes. – Det er viktig å vite hva som inngår i forsikringen, og se om det stemmer. Ting kan endre seg, ved at man for eksempel bygger noe nytt, som for eksempel garasjer, eller at tomtegrensene endrer seg. Derfor er det greit at man sjekker dette med jevne mellomrom slik at alt er i orden om det skulle oppstå noe, avslutter Synøve Berge.