iTOBB nr 2 • Juni  2016 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

Vi skrev om områdeløft Saupstad - Kolstad for et par år siden. Siden den gang har det skjedd mye i bydelen – og resultater begynner å komme.

 

Prosjektleder i Trondheim kommune Hilde V. Markussen mener de er på riktig vei, men at det har tatt tid å finne den riktige måten å gjøre det på.

–    Det skal ikke bare skje endringer i bydelen – Trondheim kommune og andre samarbeidsparter skal finne en ny måte å jobbe sammen på i et geografisk avgrenset område. Dette kan nesten sammenlignes med en «livsstilsendring» for begge parter.

Områdeløft Saupstad – Kolstad jobber med områdeutvikling i bydelen. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Medvirkning fra beboere, borettslag og næringsliv, dvs. alle som bor og arbeider i området er viktig for at denne satsingen skal være relevant for den enkelte.
Målsettingene for Områdeløftet er at innen 2020:
• er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
• har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som skal styrke dem i møtet med fremtidas utfordringer.
• er Saupstad-Kolstad en bære- kraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
• er Saupstad-Kolstad en inklu- derende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

De første resultater
I 2015 kunne man se resultatene av de første prosjektene som ble igangsatt i områdeprogrammet.
– Et av flere områder vi har lyktes godt med, så langt, er medvirkning blant unge i bydelen, sier Markussen.  

Et av hovedmålene er barn og unges kompetanse i møte med fremtidas utfordringer. Et kon- kret resultat er at Dalen aktivitetspark nå er besluttet gjennomført, og skal stå ferdig i løpet av en 4-års periode. Det startet som en idé blant ungdommen i bydelen, og gjennom områdeløftprosjektet fikk elever ved Huseby skole og Saupstad ungdomsråd være med å utforme en plan for etablering av en aktivitetspark mellom Kolstadtunet og Kolstadflata. Prosjekteier har vært Ringvegen borettslag som grunneier, og ungdommene har sammen med landskapsarkitekter fra Rambøll utarbeidet skisse over parken.

Borettslagsforum
Det er også opprettet møtepunkter i bydelen. De tre største borettslagene i bydelen, Midteggen, Ringvegen og Kolstadflata har etablert et forum. – Vi møtes ofte med både kommunen, prosjektledelsen og bydrift for å gjennomgå planer og prosjekt i forbindelse med områdeløftet, sier Lise Børstad som er daglig leder i Midteggen BRL. Det er mange baller i lufta samtidig, men vi får informasjon om det meste som skjer, og føler at vi både får sagt vårt, komme med innspill og tatt med i planleggingen. Forumet har fått sendt inn en søknad til Husbanken om å utarbeide en felles lystplan for området for eksempel.

Vi føler oss som aktive deltagere i prosjektet og er med og former vårt eget fremtidige bomiljø. Det er viktig understreker Lise Børstad.

POP-up Saupstad
I overgangen april/mai, ble det plutselig liv på Saupstadsenteret. – Det står en del lokaler tomme på senteret, og vi tenkte at dette var en fin måte å få forskjellige aktører til å vise seg frem, sier Markussen.

Her kunne beboere høre mer om det å dyrke egne grønnsaker i bydelen, biblioteket arrangerte apokalyptisk figurverksted med gjenbruksmateriale, og Aktive Saupstad arrangerte informasjonskvelder om prosjektet.

At det plutselig dukket opp et sykkelverksted var også noe som kom i stand gjennom områdeløftet.  Syklistenes Landsforening hadde sykkelverksted tre ettermiddager i samarbeid med 10. klasseelever på Huseby skole. Sykkelverkstedet er en del av prosjekt «Byutvikling med sykkelbriller på».

Da klokka nærmet seg fem den siste ettermiddagen var det fremdeles mange som trengte en hjelp. Blant annet Kåre Mykkeltvedt (88)  som må få sjekket gir og bremser. For nå starter sykkelsesongen for Kåre og kona. De spreke pensjonistene flyttet til området for fire år siden og trives veldig godt.
– Her er det stille og rolig. Vi har alt vi trenger rundt oss og det er nær marka. Han er godt fornøyd med sykkelstiene i området, som han bruker mye på sommeren.

Arbeidserfaring
Bak den selvlagde disken sitter Ida, en av ungdommene som er engasjert i POP-up verkstedet. 
– Jeg er her fordi jeg samler arbeidstimer i et fag vi har. I dag er det bare meg, men forrige gang var vi mange her.  Ida går i 10. klasse på Huseby ungdomsskole og har arbeidsfag på timeplanen.  Ved å delta på POP-up verkstedet får hun samlet timer samtidig som hun lærer å mekke sykler.
–  Jeg har lært mye om å reparere sykler, men gir-trøbbel har jeg ikke så god kontroll på.

 
Sykkel for tur og trim

– I dag går det unna, sier Sverre Nilsen, sykkelreparatør fra Syklistenes Landsforening, og det er jo bra for de som venter.
– Litt venting har vi regnet med sier de to damene som har kommet ens ærend fra Flatåsen for å få sjekket syklene sine.
– Ja ryktet går til andre bydeler også, smiler de to.  Sykkelen bruker de nå mest til turbruk og de synes det finnes mange gode, tilrettelagte løyper i nærområdet.  


Permanent verksted?

Om dette blir en permanent ordning vet ikke programleder for områdeløftet, Hilde V. Markussen.
– Nå er ideen herved lansert og kanskje er det noen som plukker den opp og ser at her kan det være en nisje for en ungdomsbedrift eller noe lignende. Vår rolle er å bidra til å lage gode prosjekter sammen med blant andre frivillige organisasjoner eller andre initiativtagere som favner mange mennesker i bydelen, avslutter Markussen.