iTOBB nr 2 • Juli 2017 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

 

I TOBB er det ansatte på Bedriftsmarked som har tettest kontakt med styreleder og styremedlemmer. En av de viktigste jobbene de gjør er å bidra til at styrene blir best mulig.

– Vi som jobber her er styrets kontaktledd i organisasjonen og er daglig i kontakt med styrelederne. En av våre målsetninger er å bidra til å gjøre styrene gode, sier Berit N. Lerfald, leder for TOBB Bedriftsmarked.

 – Vi snakker blant annet en hel del om kommunikasjon. Det er viktig at styrene vet at de er valgt av beboerne, og at generalforsamlingen er boligselskapets høyeste organ. Styret må være ryddig og høre på beboerne. Styreleders viktigste rolle er å ivareta boligselskapets verdier og det er viktig at dialogen med beboerne er god.  Et godt styre bør også jobbe for et bomiljø der alle trives og hører hjemme. Riktig informasjon er derfor viktig, og her bør beboerne selv få mene noe om hva som er best. I tillegg er det også beboernes ansvar å lese den informasjonen de faktisk får, påpeker Lerfald.

 

Når en styreleder tar kontakt med TOBB møter de en av disse. Vi bidrar blant annet til at styrelederne får gjort jobben sin, sier Berit N. Lerfald som er leder for TOBB Bedriftsmarked. Bakerst: Levin Nestvold, Torstein Rønning, Heidi Løberg, Jan Olve Hegseth, Hege Åmot, Trine Dyrhaug. Foran: Berit Lerfald.

 

Flere kanaler
iTOBB har snakket med to styre- ledere om hvordan de jobber med informasjon mot beboerne. Mabel Dybdahl Pettersen er styreleder i Ringve Park III som består av 43 leiligheter. De flyttet inn i november 2016 og styret er ganske nytt.

– Vi har ikke fått noen fast struktur på informasjonen ennå, men vi hadde et informasjonsmøte for alle beboerne i mars. I tillegg bruker vi tavla ved inngangspartiet for å henge opp saker som beboerne bør vite om.

Vi legger også lapper i postkassa og sender e-post. Det er kun en beboer som ikke har e-post. I tillegg har vi opprettet en Facebook-side, men der er det ikke mange nok som har meldt seg inn ennå, så den fungerer som en tilleggskanal, der jeg får en del spørsmål. Mange vil nok si at de får dobbelt opp med informasjon, men det er bedre enn om noen ikke får. Et større problem er nok at folk negli- sjerer informasjonen de får. Her tror jeg de som leier leilighet er de som synder mest. De kjenner kanskje ikke det samme ansvaret for å følge med når de bare leier, men det bør de gjøre.

Gode tilbakemeldinger
Otto B. Hansson er styreleder i Solvegen A Borettslag på Stjørdal. Han har fungert som styreleder i et år og bruker også mange forskjellige midler når beboerne skal ha informasjon.

– Vi er 28 boenheter og styret informerer via oppslag i opp- gangene, papir i postkassen og på e-post. I tillegg har vi beboermøter. Dette ser ut til å fungere bra. Vi ønsker oss egen nettside, men har ikke kommet dit ennå. Vi har både unge og eldre beboere, og selv om vi ikke er på sosiale medier hadde vi godt oppmøte fra ungdommene på vårdugnaden i mai.

Borettslaget gjennomførte også en beboerundersøkelse i fjor og fikk gode resultater på både trivsel, støy, naboer og informasjon. – Det virker som om de fleste som bor her er fornøyde. De klager i alle fall ikke på noe, sier Hansson.

Selsbakkhøgda er det største borettslaget som forvaltes av TOBB. Det består av 560 bo- liger og har en variert sammensetning av beboere. Dette betyr også at borettslaget bruker flere kanaler når de informerer beboerne. Tidligere styremedlem Kristin Marken (intervjuet ble gjort like før generalforsamling- en) forteller at styret kommuni-
serer via beboermøter, oppslag i oppganger, skriv i postkasser og egen Facebook-side.
– Vi har også en web-side med info. SMS og tlf brukes av og til. I tillegg har vi åpen kontordag en time pr uke der beboerne kan stikke innom.

Hva sier beboere om styrenes informasjonsgrep?

Vi har spurt noen beboere om hva de mener er viktig når styret skal informere og kommunisere med beboerne.

 

Bård Fredrik Linge, deleier i Angelltrøa Huseierlag.
– Hvordan kommuniserer styret med beboerne i ditt boligselskap?
Vi har egen Facebook-gruppe, eget nettsted der det ligger mer eller mindre fast informasjon, vi har flygeblad i postkassa og på møtefronten er det generalforsamlingen som gjelder.

– Hvordan ønsker du aller helst å få informasjon?
Jeg foretrekker Facebook, og får da varsel på e-post når det legges ut noe. Ellers er det greit med gammeldags «cellulosepost» også.

– Synes du styret hører på innspill som kommer, og får du den informasjonen du vil ha fra styret? Savner du noe?
Ja, jeg har inntrykk av det.

– Hvilken type kommunikasjons- måter bør et styre bruke for å holde kontakten med beboerne?

Facebook er mest brukt, og jeg synes det fungerer fint for min del, men for å få informasjonen på denne kanalen forutsetter det jo at man er medlem.


Malvin Eriksen, beboer i Rosenborg Borettslag.
– Hvordan kommuniserer styret med beboerne i ditt boligselskap?
«Robonytt» - internavis en eller to ganger i året, innkallingen til generalforsamlingen og selve møtet, og litt info på Facebook.

– Hvordan ønsker du aller helst å få informasjon?
Skriftlig. Liker internavisen. Kortere beskjeder på Facebook er også greit.

– Synes du styret hører på innspill som kommer, og får du den informasjonen du vil ha fra styret? Savner du noe?
De gangene jeg har vært i kontakt med styret, har det kommet raske tilbakemeldinger, men da om praktiske saker i oppgangen. Innspill til større endringer har jeg aldri kommet med, så det vet jeg ikke hvordan de mottas. Skulle gjerne hørt mer om planer framover. Ut fra vedlikeholdsplanen får man jo vite litt om hva som skal skje av maling og slikt, men litt jevnligere oppdatering fra styremøter og andre saker derifra hadde jeg satt pris på. Vedtak fra generalforsamling og gamle utgaver av Robonytt og generalforsamlinger savnes. Men nå har jeg aldri etterspurt det heller.

– Hvilken type kommunikasjons- måter bør et styre bruke for å holde kontakten med beboerne?
Internavis, informasjon på nettsidene www.rosenb.org og Facebook holder i massevis.