For de av våre borettslag og sameier som har heis, men ikke er med på våre heisavtaler, så er nå tiden inne for å vurdere dette.

1.10. er en dato de fleste har som oppsigelsesdato for å kunne bli med på våre avtaler fra 1.1.2018. Vår avtale for heisporteføljen (pr i dag ca. 180 heiser) er for 2017 reforhandlet med Thyssen Krupp til enda bedre betingelser enn før. 

 
Avtalen med Thyssen Krupp inkluderer servicepriser, timepriser, alarmpriser med mer.

Eksempelvis er pris pr servicebesøk forhandlet helt ned i kr 1075 inkl mva.
Har dere 4 årlige besøk som er mest vanlig, så blir servicepris pr. heis kr 4300 inkl mva pr år. Inngangsbilletten til denne avtalen er en drifts- og fakturakontrollavtale til kr. 4625,- inkl mva pr heis pr. år.
Drifts- og fakturakontrollavtalen gir tilgang til alle våre gode fremforhandlede priser heisservice, reparasjoner, heisalarm , lovpålagt heiskontroll, anbudsforespørsler og generell oppfølging heis. I tillegg inkluderer avtalen full fakturakontroll slik at dere vet at dere ikke betaler for mye for service og vedlikehold.
 
Ta kontakt med Laila Furunes, telefon 905 19 176, lmf@tobb.no eller Mari Østgaard, telefon 913 42 404, mao@tobb.no dersom dere ønsker mer informasjon om dette produktet.