iTOBB nr 2 • Juli 2017 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

 

I motsetning til et regnskapsbyrå ser TOBB på hele boligselskapet og ikke bare sluttsummen.

– TOBB betaler ikke bare regningene – det er i grunnen en liten del av det vi gjør for boligselskapene. Men det er kanskje den mest synlige delen, sier Stefan Hansen og fortsetter, enkelt sagt så følger vi selskapet fra A til Å og sørger for at de har gode budsjetter, følger sine planer for drift og vedlikehold, og krever inn husleien som gjør at bo- ligselskapet kan betale utgifter gjennom året.

– Vi driver forvaltning av bolig- selskap, og vi ønsker å være gode rådgivere for kunden i styrearbeid for blant annet å bidra til at boligselskapet får en stabil god økonomi. Vi kan delta i planlegging av både vedlikeholdsplaner og andre relevante utfordringer som boligselskapet står ovenfor, og vi kan komme med forslag til hvordan de kan løse det, eller sette de i kontakt med riktig etat, sier Berit N. Lerfald, som er leder av TOBB Bedriftsmarked.

– Det mange ikke tenker på er at bygningsmassen må vedlikeholdes. Dette krever god øko- nomisk styring, og inntektene er beboernes husleie. Langsiktig tenking og planlegging er derfor viktig. Dette hjelper vi blant annet boligselskapene med.  Vårt mål er at lagene skal ha en sunn økonomi som gjør at de klarer seg og kan planlegge for framtiden, sier Hege Anita Åmot.

Fra kjeller til loft
TOBB har som mål å gjøre styrene og de som sitter der gode. Derfor følger forretningsførerne faste selskap og gir informa- sjon og råd, i tillegg til å utføre de vanskelige delene for dem. Det skal ikke være nødvendig å ha økonomisk utdannelse for å være styreleder.

– Siden vi har faste boligselskap i våre porteføljer vil vi etter hvert kjenne historien til selskapet og har kunnskap som et nytt styre vil nyte godt av. Vi er der hvis noe skulle skje, og vi kan for eksempel bistå med advokater via TOBB og hjelp på gene- ralforsamlinger, sier Lerfald.  

– På mange måter fungerer vi som et informasjonskontor og får spørsmål om det meste, sier Hege Anita. Det kan være om bomiljø, drift, lover og regler og spesifikke problemstillinger. Og fordi vi kan systemet og har bred kompetanse i organisasjonen kan vi hjelpe til med det meste, sier hun. Vi har kunnskap om boligselskaper og vi kan også være styrets forlengede arm i for eksempel klagesaker

– Vi er mye mer enn en regnskapsfører, sier Berit Lerfald. – Vi er en sparringspartner om styrene vil det, og vi kan i prinsippet utføre driften på vegne av styret, så lenge de signerer protokollene og står som ansvarlig.

Som et kjærlighetsforhold
– Dette er nesten som et kjærlighetsforhold, man vet ikke hva man har før man mister det. Mange ser bare på regnskapet og synes det er dyrt, men da vet de ikke hva som ligger bak. Vi erfarer at når de får innblikk i hva TOBB gjør, og som de selv må ta ansvaret for hvis de bytter til et regnskapsfirma som ikke er forretningsfører, blir det mindre attraktivt å skifte fordi det blir mye mer arbeid på styret, sier Hansen.

 


Banken vil godkjenne skifte

Når boligselskap som har lån i banken ønsker å skifte til ny forretningsfører krever Handelsbanken å få godkjenne valget først.


–  Banken gir lån i første omgang fordi den har vurdert tilbakebetalingsevnen til låntaker som god, sier Børge Woldseth, assisterende banksjef i Handelsbanken.

– Og vi ønsker å vite hvem som er forretningsfører i boligselskapet da vedkommende har en sentral rolle i arbeidet med å få inn husleien. Vedkommende kjenner boligselskapet og bidrar til at det settes riktig husleie ut fra utgifter og vedlikeholdsopp- gaver som må komme. Det krever kunnskap og erfaring. Dette skaper en trygghet for oss som har lånt penger til bo- ligselskapet. Ved skifte av forretningsfører ønsker vi å sikre oss at boligselskapet fortsatt har rett person til å gjøre dette. Velger man en uerfaren eller bare en regnskapsfører, så er det ikke sikkert at vedkommende har den samme kunnskapen og de kan ha mangelfulle rutiner for innkreving av husleie. Det kan videre føre til mislighold av lånet. Derfor er det viktig for banken å stille krav til kvalitet på forretningsførsel og drift.

 

 

- Vi ønsker å vite hvem som er forretningsfører i boligselskapet da den personen har en sentral rolle for å få inn husleia for eksempel, sier Børge Woldseth som er assisterende banksjef i Handelsbanken Trondheim.


Woldseth sier også at det er en stor fordel å ha en stor og trygg forretningsfører i ryggen. En som kan boligselskaper. I denne sammenhengen er TOBB et veldig godt valg. Det er ofte til god hjelp for å oppnå konkurransedyktige vilkår. Spesielt når det gjelder sameier.

–    Der vi kan gi lån uten pantstillelse i eiendom, og med TOBB som forretningsfører, påvirker det kredittprosessen i positiv retning. Vi erfarer med andre ord at med TOBB, eller annen erfaren forretningsfører, er rutinene på plass og jobben blir gjort riktig. På generelt grunnlag kan banken fraråde et boligselskap bytte av forretningsfører, men på ingen måte bestemme det valget de tar.  I verste fall kan et bytte føre til mislighold av lånet og det betyr til slutt økte rentekostnader for kunden, avslutter Woldseth.