iTOBB nr 2 • Juni 2016 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

Borettslag og sameier over hele landet håper nå på at stortingsflertallet vil sørge for at fellesmåling fortsatt kan bli lovlig.

Dette vil stimulere til satsing på grønn teknologi som bl.a. solcelleanlegg. For at ikke boligselskapene skal utelukkes fra plusskundeordningen, må fellesmåling tillates, mener NBBL.

– Med ny teknologi, kan borettslagene produsere sin egen strøm og bruke den i stedet for å sende den ut på nettet.

 

Forbud mot fellesmåling

Det er bestemt forbud mot fellesmåling når de nye smarte strømmålerne skal installeres i alle norske husstander senest innen 2019, men et flertall på Stortinget mener borettslag som vil bli plusskunder og for eksempel vil ha solcelleanlegg på taket, kan ha fellesmåler. Flertallet i energi- og miljøkomiteen med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har gitt klare signaler om dette i en innstilling om endringer til energiloven.

 

Alle må kunne bli plusskunde

Plusskundeordningen til nettselskapene har bred politisk støtte. En plusskunde kan – for eksempel med solceller på tak og fasader – deler av året produsere mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddet av strøm kan selges tilbake til nettselskapet. NBBL snakket borettslagenes sak i Stortinget. I borettslag kan ikke den enkelte boligeier selv bli plusskunde. Dette fordi det kun er borettslaget som kan bestemme hvordan tak, fasader og eiendom kan nyttiggjøres til lokal energiproduksjon, sa NBBL i sitt innspill til energimeldingen - For at ikke boligselskapene skal utelukkes fra plusskundeordningen må fellesmåling tillates, mener NBBL.

 

– Hvis man vil ha med seg boligselskapene som aktive plusskunder, er det avgjørende at de får beholde fellesmålingen. Hvis ikke er det vanskelig å se for seg at noen ønsker å foreta store investeringer i solceller, sier Thor Eek. – Potensialet for å rulle ut solceller på tak er størst i borettslag og sameier. Hvis borettslag ikke får ha fellesmåler, men må levere egenprodusert strøm til nettet for deretter å kjøpe tilbake, gjør det lønnsomme solcelleprosjekter i borettslag og sameier ulønnsomme på grunn av avgifter og nettbetaling.

 

Det gir ingen mening når borettslaget lager strøm til sine egne beboere, sier Stortingsrepresentant Heikki Holmås i SV. Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskapene

sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet, konkluderer Stortingsflertallet.

- Men det gjenstår å se hva som vil skje i praksis etter denne merknaden. For endringen er ikke gjort enda, så vi får bare håpe at olje- og energiminister Tord Lien lytter til merknaden fra et flertall på Stortinget, sier Eek.

 

Smarte strømmålere (AMS)

Alle strømkunder får nye og «smarte» strømmålere innen 1. januar 2019. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjonen. De nye smarte målerne, som inngår i «Avanserte Måle- og Styringssystemer» (AMS), registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og nettselskap og kan gi kundene løpende informasjon om eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie. Slik informasjon vil kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

 

Kilde: NBBL