iTOBB nr 3 • Oktober 2016 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

 

Stadig flere kjører El-bil til daglig. Dermed trenger boligselskapene å tilrettelegge for lading. Vi har besøkt Høgreina BRL som har etablert 25 plasser.


Nestleder i borettslaget, Erik Forfod, har vært ivrig el-bilbruker i mange år. – I starten kunne jeg lade bilen på jobb, men da det tok slutt måtte jeg finne en annen løsning. I tillegg så styret i borettslaget at flere el-bileiere brukte motorvarmeren til å lade med, og det er ikke bra.

– Så dette var et behov som vi måtte gjøre noe med, fortsetter styreleder Edna Godvik.

Høgreina BRL har 185 leiligheter, og per i dag har 10 % av beboerne el-biler. De har i dag et parkeringshus med to etasjer under tak, pluss plasser på taket. I tillegg har de flere parkeringsplasser for gjester og beboere som ikke får plass i p-huset.

Fire på tak
–Vi etablerte de første fire plassene for el-bil for tre år siden på taket av parkeringshuset. Dette var mest praktisk i forhold til strøm. For å få tilgang til en p-plass med lading måtte man allerede ha en parkeringsplass slik at man rett og slett byttet plass, sier Godvik.

Plassene ble etter hvert fylt opp, og de etablerte fire til. Disse ble også opptatt temmelig kjapt. – Nå sist etablerte vi 8 nye på taket og 8 plasser innendørs. Da la vi ny strømkabel og nytt skap. Vi har også lagt alle ladeplassene ved yttervegg ettersom det er ønskelig å samle disse plassene. Foreløpig ser det ut til at vi har nok plasser for en stund, så får vi se, sier Forfod. – Kommer det noen nye med el-bil nå, må de først skaffe seg en ordinær p-plass for å kunne bytte når det blir ledig på el-plass.

Ekstra leie
Styret bestemte før oppstart at dette ikke skulle gå ut over de andelsmedlemmene som ikke hadde el-bil. Derfor betaler de som har ladeplass kr 423,- ekstra i måneden.

– Vi har hatt en god dialog med elbilforeningen og hørt på hva de sier. Vi har valgt ikke å ha en måler ved hver plass, men vi tror at med denne løsningen kommer alle godt ut av det, sier Forfod.

– Det eneste vi har fått tilbakemelding på er at folk som kommer på besøk med el-bil gjerne kunne lade mens de er her, altså en gjesteplass. Men det prioriterer vi ikke foreløpig, sier Godvik. Begge to deler gjerne sine erfaringer med etablering av plasser for ladbare biler i borettslag.


På Høgreina er det el-bil boom. Så mange kjøper oppladbare bil er i Høgreina borettslag at styret har måtte utvide antall parkeringsplasser to ganger. Vi har et system som fungerer godt sier nestleder Erik Forfod og styreleder Edna Godvik.