iTOBB nr 1 • Mars  2016 - Tekst og foto: Greta Dalen

TOBB Eiendomsservice har i dag ansatte renholdere fra Vietnam, Burma, Polen og Norge – et internasjonalt renholdskorps som gjør en viktig jobb for boligselskapene.

Det er en flott bukett renholdere som sitter på kjøkkenet på Flatåsen, kontoret og verkstedet til TOBB Eiendomsservice AS. Den sist ansatte, Mirka Chyla fra Polen forstår ikke så mye av det som blir sagt på norsk. Bodil Nordgård, som jobber sammen med Mirka, prøver ved hjelp av kroppsspråk å gjøre seg forstått. Mirka prøver så godt hun kan å forstå. Ah, nå smiler hun og forstår hva Bodil spør om.

- Det går mye i kroppsspråk, forteller Bodil Nordgård. De to jobber sammen hver dag. De vasker kontorene til TOBB i Krambugata samt at de sørger for at det blir rent i trappene og fellesrommene til forskjellige boligselskap. – Det blir mye trening av å springe trapper opp og ned dagen lang, sier Bodil. Jeg trenger ikke å gå på noe treningsstudio etter arbeidsdagen. Det er tungt arbeid å vaske, selv gutta synes det er tungt. Men jeg trives med det, sier Bodil som ser det som en utfordring å lære Mirka norsk. – Det går stadig bedre, forsikrer hun, men vi ler mye, for det blir en del misforståelser.

– Det er svært sjelden vi får etnisk norske søkere når vi utlyser stillinger som renholder, for- klarer Toril Mellingsæter, leder for renholdsavdelingen i TOBB Eiendomsservice AS.

Språktriks
Gutta rundt bordet er glade for at de har fast jobb. De smiler og nikker  og forteller at de trives godt med jobben. Mellingsæter forteller at de gjør en veldig god jobb. – De setter sin ære i å gjøre jobben ordentlig.  De har lært seg noen knep når noen beboere henvender seg til dem. For en ting er å lære seg norsk bokmål, men når beboerne henvender seg til dem på kav trøndersk, er det ikke like enkelt bestandig.

- Jeg ringer til Toril og så får beboerne snakke med henne og så «oversetter» hun til meg på et norsk jeg forstår, forteller Viet Dang Nguyen. Det er ikke noe stort problem, stort sett får vi gode tilbakemeldinger på jobben vår. De fleste er glade og fornøyde for at det er noen som vasker for dem, slik at de slipper det selv. Han forteller at han har jobbet for TOBB i snart åtte år og trives godt som renholder.

- Nå kjenner jeg slitasjen etter disse årene som renholder, spesielt i håndleddet, det verker og er vondt. Jeg har vært hos fastlegen og får nå behandling hos fysioterapeut, så nå håper jeg at det skal bli bedre.

Fysisk jobb
Toril Mellingsæter forteller at de krever at de som ikke snakker norsk må gå på kurs for å lære seg språket. – De gjør en viktig jobb for boligselskapene med å holde fellesareal, trappeoppganger og vinduer fritt for skitt. Det er tunge tak og en del ensformig arbeid med å svinge moppen rundt om. Vi  gjør så godt vi kan med å ta vare på våre ansatte og gjør det vi kan for å legge forholdene best mulig til rette for den enkelte. Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt. De jobber to og to sammen og vi rullerer på hvor de vasker, for noen av oppdragene er tyngre enn andre, forteller Mellingsæter, som gjerne tar imot flere oppdrag fra flere boligselskap.