Mest relevante sider:
 1. Forside
 2. For utbygger

Komplett samarbeidspartner

for alle som utvikler eiendom i Midt-Norge.



TOBB ble stiftet i 1945 og er i dag Midt-Norges største boligforvalter. Vi har lang erfaring og solid kompetanse på etablering av borettslag og sameier m.m.

Ved etablering av et boligselskap er det lover som skal følges, vedtekter og regler som skal fastsettes. Ved å bruke oss er du i trygge hender! Vi spiller deg god. 

 




Etablering
 
Seksjonering
 
Forvaltning

 

 

Er du utbygger, megler, entreprenør, advokat eller driver med eiendomsutvikling? Da hjelper vi deg med hele prosessen, eller kun de delene du har behov for. Enten det er å opprette borettslag/sameier, seksjonere eiendommer eller utarbeide forslag til driftsbudsjett osv.

Samarbeider du med oss, får du kompetanse innen alle områder på eiendomsutvikling. Dette vil gi deg trygghet og forutsigbarhet til de beste prisene i markedet. Det er også attraktivt å kjøpe bolig som er driftet av TOBB.



Raskere igangsetting av boligprosjektet? 

Med fulltegningsforsikring gjennom boligbyggelaget TOBB kan du sette igang prosjektet i en tidligere. Det sikrer deg som utbygger mot tap knyttet til usolgte boliger og sørger for at boligprosjektet kommer raskt i gang med forhåndssalgskrav fra kun 30 %


 

 

Vi bygger bolig

Har du en tomt du ønsker å utvikle vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vi har et mål om å bygge over 300 boliger hvert år. Dette skal vi gjøre alene og sammen med gode samarbeidspartnere. Derfor er vi alltid ute etter å komme i kontakt med deg som besitter tomter, eller har prosjekter du ønsker å ha med en samarbeidspartner.

Ta kontakt med vår nybolig avdeling for å snakke med oss om boligutvikling

Midt-Norges største forvalter

Med over 70 års erfaring og 900 boligselskap til forvaltning er vi en solid og trygg aktør i markedet. Vi tilbyr alle tjenester og rådgivning som trengs innen etablering og drift av boligselskap og velforeninger m.m. 

Ta kontakt med vår forvaltningsavdeling for etablering og forvaltning

Inhouse juridisk hjelp

Vi har egen advokatavdeling med lang erfaring og spesialisering innen eiendomsjus. 

Ta konakt med vår advokatavdeling for juridisk bistand

 

 
 
 
 

Sameie

 • Hva innebærer det:

  Et eierseksjonssameie er en bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer, som er seksjonert og
  tinglyst. Eierne eier eiendommen i fellesskap, men har enerett til å bruke sin seksjon. Et eierseksjonssameie
  kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner.


 • TOBB bistår med
  det viktigste:
  • Utarbeidelse av budsjett og fordeling av felleskostnader.
  • Utarbeidelse av vedtekter og husordensregler.
  • Innkalling til og gjennomføre ekstraordinært sameiermøte for valg av styre og igangsetting av drift.
  • Registrering av sameiet i Brønnøysundregistrene.
  • Etablering av kundeforhold i bank - opprette konto for innbetaling av startkapital og felleskostnader.
  • Yter ekstra bistand og rådgivning til styret i oppstartfasen.
  • Innhenter tilbud på bygningsforsikring, kabel-tv/internett, heis, strøm m.m.

Borettslag

 • Hva innebærer det:

  Et borettslag er et selskap som eies av andelseierne, på lignende måte som aksjeeierne eier
  aksjer i et aksjeselskap. Andelseieren eier ikke den faste eiendommen, men en andel av borettslaget.
  Dette gir deg bruksrett til en bestemt bolig. Ved salg overføres eiendomsretten til andelen og
  bruksretten til boligen.
 • TOBB bistår med

  det viktigste:

  • Rådgivning og bistand i forbindelse med etableringen
  • Utarbeidelse av bygge- og finansieringsplan (budsjett med fordeling av felleskostnader og
   fordeling av innskudd/fellesgjeld).
  • Utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og registrere borettslaget i Brønnøysundregistrene.
  • Utarbeidelse av vedtekter og husordensregler.
  • Etablering av kundeforhold i bank - opprette konto for innbetaling av andelskapital og felleskostnader.
  • Registrering av borettslaget og andeler i Statens Kartverk.
  • Bistand med etablering av avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).
  • Tinglysing av pantedokument i Statens Kartverk som sikkerhet for borettsinnskudd.
  • Innkallelse til og gjennomføre ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre og
   igangsetting av drift av borettslaget.
  • Yter ekstra bistand og rådgivning til styret i oppstartfasen.
  • Innhenter tilbud på forsikring av borettslagets bygninger ved ferdigstillelse ved
   inngåelse av forretningsførerkontakt med TOBB Eiendomsforvaltning AS.

Vi tilbyr også

 • Advokatkontoret vårt kan bistå med rådgivning og bistand til seksjonering.
 • Etablering av velforening og realsameie

Masse tekst og et lite bilde kan komme her-

Fritekst....