Etablering av boligselskap

 

TOBB ble stiftet i 1945 og er i dag Midt-Norges største boligforvalter. Vi har lang erfaring og solid kompetanse på etablering av borettslag og sameier.
Ved etablering av et boligselskap er det lover som skal følges, vedtekter og regler som skal fastsettes. Ved å bruke oss er du i trygge hender!

 


Vi har flere dyktige mennesker med lang erfaring som kan hjelpe deg.

Start nå og vær sikker på trygghet og gode løsninger. 
 

Sameie

 • Hva innebærer det:

  Et eierseksjonssameie er en bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer, som er seksjonert og
  tinglyst. Eierne eier eiendommen i fellesskap, men har enerett til å bruke sin seksjon. Et eierseksjonssameie
  kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner.


 • TOBB bistår med
  det viktigste:
  • Utarbeidelse av budsjett og fordeling av felleskostnader.
  • Utarbeidelse av vedtekter og husordensregler.
  • Innkalling til og gjennomføre ekstraordinært sameiermøte for valg av styre og igangsetting av drift.
  • Registrering av sameiet i Brønnøysundregistrene.
  • Etablering av kundeforhold i bank - opprette konto for innbetaling av startkapital og felleskostnader.
  • Yter ekstra bistand og rådgivning til styret i oppstartfasen.
  • Innhenter tilbud på bygningsforsikring, kabel-tv/internett, heis, strøm m.m.

Borettslag

 • Hva innebærer det:

  Et borettslag er et selskap som eies av andelseierne, på lignende måte som aksjeeierne eier
  aksjer i et aksjeselskap. Andelseieren eier ikke den faste eiendommen, men en andel av borettslaget.
  Dette gir deg bruksrett til en bestemt bolig. Ved salg overføres eiendomsretten til andelen og
  bruksretten til boligen.
 • TOBB bistår med

  det viktigste:

  • Rådgivning og bistand i forbindelse med etableringen
  • Utarbeidelse av bygge- og finansieringsplan (budsjett med fordeling av felleskostnader og
   fordeling av innskudd/fellesgjeld).
  • Utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og registrere borettslaget i Brønnøysundregistrene.
  • Utarbeidelse av vedtekter og husordensregler.
  • Etablering av kundeforhold i bank - opprette konto for innbetaling av andelskapital og felleskostnader.
  • Registrering av borettslaget og andeler i Statens Kartverk.
  • Bistand med etablering av avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).
  • Tinglysing av pantedokument i Statens Kartverk som sikkerhet for borettsinnskudd.
  • Innkallelse til og gjennomføre ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre og
   igangsetting av drift av borettslaget.
  • Yter ekstra bistand og rådgivning til styret i oppstartfasen.
  • Innhenter tilbud på forsikring av borettslagets bygninger ved ferdigstillelse ved
   inngåelse av forretningsførerkontakt med TOBB Eiendomsforvaltning AS.

Vi tilbyr også

 • Advokatkontoret vårt kan bistå med rådgivning og bistand til seksjonering.
 • Etablering av velforening og realsameie