Få oversikt og kontroll over alle tekniske installasjoner i deres bygg

Det er mange tekniske installasjoner i et bygg, og det kan være vanskelig å få oversikt over hva som er nødvendig av ettersyn og service.

Ofte blir det tekniske vedlikeholdet forsømt, og resultatet kan være anlegg som ikke fungerer som forutsatt, med påfølgende store kostnader med å sette anleggene tilbake i normal drift. Vi har derfor utvidet vårt tilbud på tekniske avtaler, og har inngått et samarbeid med en totalleverandør innen alle fag. (Rør, elektro, ventilasjon, brannalarm, sprinkler, fjernvarme med mer.) En totalavtale på service og vedlikehold er ment til å bidra til en enklere styrehverdag. Man kan forholde seg til kun én leverandør som tilbyr personell med god kompetanse, prisgaranti og døgnbemannet vakttelefon.
 
I tillegg til det planlagte ettersynet er det også viktig at det utføres egenkontroll av tekniske installasjoner. Dersom man selv ikke innehar kompetanse eller mulighet for å utføre dette, kan TOBB Eiendomsservice tilby en egenkontroll-avtale. Avtalen kan inkludere avlesning av målere, avlese/kontroll sprinklertrykk, oppfølging filterskift, eller annen ønsket bistand.
  • Totalleverandør (Rør, elektro, ventilasjon, brannalarm, sprinkler, fjernvarme med mer
  • Egenkontroll-avtale

    TOBB eiendomsservice kan tilby ønsket bistand slik at generelt daglig drift blir vedlikehold.