Vedlikeholdspanlegging og oppgradering

Et web-basert system utviklet spesielt for boligselskap for å ivareta, vedlikeholde og oppgradere bygningsmassen.

Plussplan er en vedlikeholds- og oppgraderingsplan som gir styret en god oversikt over kostnader knyttet til vedlikehold og oppgraderinger de neste 10 år. Dette er et hjelpemiddel for styret som gir dere forutsigbarhet og god kontroll på fremtidige vedlikeholdskostnader. Dette vil også gi ryggdekning for justering av  felleskostnader.

Planen utarbeides av byggetekniske fagfolk, hvor styret får gode råd og tips rundt både planlegging  av vedlikeholdet, tiltak og oppgradering.
Plussplan er web-basert, noe som betyr at dere får en egen hjemmeside med tilgang til vedlikeholds-  og oppgraderingsplanen, historikk, tegninger, bilder m.m., samt mulighet for å selv legge inn tegninger,  rapporter, bilder o.l.

Hensikten er å samle alt på ett sted, lett tilgjengelig på web, samt sikre kontinuitet og erfaringsoverføring fra styre til styre.