Vedlikehold: Hva er boligselskapets ansvar? Hva er andelseiers ansvar?

TOBB har utarbeidet to nyttige håndbøker. Disse gir styret og andelseiere god oversikt på hvordan vedlikeholdsansvaret fordeles i boligselskapet. Håndbøkene er rikt illustrert og fungerer som et praktisk oppslagsverk. De vil bidra til å bevisstgjøre beboerne på nytten og nødvendigheten av regelmessig vedlikehold.

Vedlikehold og ansvar, -Håndbok for eiere i boligselskap
I denne håndboken fokuseres det på andelseiers ansvarsområde. På en enkel og forståelig måte presenteres eiers vedlikeholdsansvar, informasjon om forsikring og veiledning om hvordan boligen best vedlikeholdes. Boka inneholder også flere tips om hvordan en skade kan forebygges,  samt informasjon om hva andelseier selv har lov til å gjøre og hva som krever fagfolk. TOBB anbefaler at boka deles ut til alle andelseiere i boligselskapet.

Boligselskapets vedlikeholdsansvar, -Håndbok i vedlikehold for boligselskap
Boka er et viktig hjelpemiddel for styret. Her finnes oversiktlig informasjon om  styrets ansvar, forsikring og vedlikehold i boligselskapet. TOBB anbefaler at boka er tilgjengelig for alle tillitsvalgte i boligselskapet.

  • Rådgvining