Den kan være helt avgjørende at beboerne vet hva de skal gjøre om det oppstår brann

Branner i boliger viser hvor viktig det er å fokusere på egen brannberedskap og  evakueringsmulighet. TOBB har egen brannrådgiver som kan gjennomføre ulike typer  brannøvelser og brannrådgiving. 
Vi kan også ta på oss rollen som brannvernleder
  • Bevar HMS 

    Vår nettportal for HMS oppfølging i boligselskapet