Sikkerheten kan vi hjelpe deg med

BevarHMS er en enkel og varig løsning på et lovpålagt arbeid der styret står ansvarlig. Med avtalen BevarHMS får du råd og veiledning fra våre HMS-rådgivere
Det viktige HMS-arbeidet du legger ned i din periode som tillitsvalgt vil bestå, og vil enkelt arkiveres for videre arbeid av de som kommer etter. 

Nettportalen BevarHMS er en skreddersydd løsning for styret. Arbeidet tilpasses boligselskapets behov i samarbeid med våre rådgivere. HMS-arbeidet blir systematisk og godt dokumentert i BevarHMS-portalen.

Årlig skjer mange ulykker på lekeplasser.

Styret har ansvar for at boligselskapets lekeplass er i tilfredsstillende stand, at den er kontrollert  etter gjeldende regelverk. Dette gjelder alle lekeplasser, uansett størrelse og bruk.
Styret kan stilles ansvarlig ved ulykker dersom forskriftene ikke er overholdt. Boligselskapet bør  få lekeplassen godkjent av en autorisert lekeplasskontrollør i tillegg til jevnlig egenkontroll.
Ved en årlig lekeplasskontroll vurderes både utstyr, fundament og underlag, og om dette er  i samsvar med gjeldende forskrifter.
  • Bevar HMS, en nettportal for styret