La oss hjelpe deg å bli bedre

Vi tilbyr generell rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet. Våre rådgivere kan blant annet følge opp forsikring av eiendom, bistå ved utarbeidelse av årsmelding og delta i årsmøter og generalforsamlinger.

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett. Vi kan derfor hjelpe styreledere med juridiske råd, saker  og bistå boligselskapet ved kontakt mot offentlige myndigheter og private aktører.

Vi har også styresekretærer som hjelper styret med det administrative arbeidet. Vi skreddersyr tjenesten til ditt boligselskap og tar oss gjerne av planlegging, gjennomføring og oppfølging av styremøtene.


Interessert? Ta kontakt