Drift av boligselskapet

Det er styret som er ansvarlig for boligselskapets drift og økonomi. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan våre rådgivere hjelpe med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av året. Alt et styre må gjøre kan vi hjelpe deg med. Sett bort alt eller la oss hjelpe deg med det du har behov for. 

For å trygge økonomien og beboerne hjelper vi også med andre typer oppgaver som å utarbeide likviditetsbudsjett eller bistå med finansiering av fellesgjeld.

Hverdagen som styreleder blir enklere hvis du velger TOBB. Hos oss får du gode og gjennomprøvde elektroniske systemer samt at TOBB er den organisasjonen i regionen med den bredeste kompetansen innen boligforvaltning.

Vi tilbyr også det nettbaserte verktøyet Styreportalen som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Styreportalen lar deg blant annet behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker og gir deg tilgang til beboerlister og ditt boligselskaps regnskap og arkiv.

Interessert? 

Ta kontakt