Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Kurs
  4. Vedlikehold i brl og sameie

Vedlikehold i borettslag og sameier

  • Sted Webinar
  • Dato torsdag 14. januar
  • Kl 17.00-18.30
  • Frist mandag 4. januar

Kursholdere:

Advokatene Ida Haukland og Per Refseth

Beskrivelse

Hvem skal vedlikeholde hva?
Loven gir rammer for hva den enkelte boligeier skal vedlikeholde og reparere, og hva boligselskapet har ansvar for. Vedtektene til boligselskapet har som regel også bestemmelser om dette. Å trekke grensen mellom hva som er boligselskapets og den enkelte boligeiers ansvar kan likevel være vanskelig. 

Vi får ofte spørsmål om hva styret kan beslutte, og hva som må behandles på generalforsamling/årsmøte. 

Formålet med dette kurset er å gi styremedlemmer en oversikt over hva som er boligselskapets vedlikeholdsansvar og hvordan vedlikeholdsarbeider skal besluttes. 
Videre vil vi se på erstatningsreglene og ansvar ved manglende vedlikehold, både for boligselskapet og den enkelte boligeier. Det vil være mulig å stille spørsmål til advokatene i chat.

Webinaret passer for: 

Styremedlemmer i borettslag og eierseksjonssameier.  

Påmeldingsfrist:

4. januar 2020

Pris:

kr. 500,- per boligselskap
Flere styremedlemmer kan delta via samme link.

Meld på her