Vedlikehold i boligselskap

  • Sted Steinkjer
  • Dato onsdag 3. april 16.30–20.00
  • Frist mandag 11. mars

Styret i et hvert boligselskap har ansvaret for tilstrekkelig vedlikehold av bygningsmasse og fellesareal. Vedlikeholdsplikten vil i hovedsak si at det utføres tiltak for å opprettholde en etablert standard på eiendommen. Enten man har et konkret vedlikehold å ta tak i eller man planlegger fremtidig vedlikehold, så vil vedlikehold være noe styret må ha et aktivt forhold til. Styret må også ha kunnskap om grensene mellom boligselskapets og eiers vedlikeholdsansvar. 

Dette kurset tar for seg de juridiske, tekniske og økonomiske sidene med vedlikehold. 

Program:

- Vedlikeholdspliktens innhold 
- Fordeling mellom boligselskapet og eier
- Bruk av boligselskapets forsikring
- Hvordan planlegge og gjennomføre et vedlikeholdsprosjekt i boligselskapet
- Finansieringsmuligheter 
- Hvordan kan styret følge opp saker der eierne misligholder sitt vedlikeholdsansvar  

TOBB deltar med juridiske, økonomiske og tekniske fagfolk og svarer på de spørsmål styret måtte ha om temaet. 

Målgruppe for kurset:
Styreledere og styremedlemmer i borettslag, eierseksjonssameier, realsameier og velforeninger

Pris for boligselskap forvaltet av TOBB: 
Kr 1200,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 

Kursavgiften faktureres boligselskapet, med mindre noe annet er avtalt.
Bindende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp.

 

Meld deg på her

Kursholdere


TOBB stiller med bred kompetanse

Advokatkontoret ved
Ida Haukland

Teknisk forvaltning ved
Mari Østgaard