Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Kurs
  4. Bruksoverlating 1 des

Utleie (Bruksoverlating) i borettslag fra A til Å.

  • Sted Webinar
  • Dato tirsdag 1. desember
  • Kl 17.00-18.00
  • Frist mandag 23. november

Kursholdere:

Advokatene Per Refseth og Ida Haukland

Beskrivelse:

Hovedregelen i borettslag er at andelseier ikke kan leie ut sin bolig. Vi går gjennom reglene for når eier har rett til å leie ut boligen, styrets behandling av slike søknader og de nye reglene om korttidsutleie. 

Hovedtema for kurset er
Når har eier rett til å overlate bruken til andre?
Er utleie alltid søknadspliktig? 
Hvem har ansvar for leietakers adferd? 
Hvilke krav kan styret stille til eieren?
Kan boligselskapet sette egne vilkår for utleie i vedtektene?

Det vil være mulig å stille spørsmål til advokatene i chat.  Link til webinar sendes ut i god tid før start.

Webinaret passer for:

Styremedlemmer i borettslag. 

Påmeldingsfrist:

23. november 2020

Pris:

500,- pr. boligselskap
Det er mulig at flere styremedlemmer deltar via samme link.

 

Meld på her