Utemiljø

  • Sted Trondheim
  • Dato onsdag 27. mars 16.30–20.00
  • Frist fredag 1. mars
Våren er en fin mulighet for styret til å se på utemiljøet i boligselskapet. Hvordan kan styret bidra til å øke bruken av utearealene for å skape sosiale møtesteder og et godt bomiljø? Hvordan går man frem når det er behov for å endre etablert bruk av fellesarealet, for eksempel fra lekeplass til parkeringsareal?  Vi setter også fokus på styrets ansvar for at  uteområdene er i forskriftsmessig stand.

Program:

- Utemiljø og bruk av fellesareal
- Omdisponering av etablert bruk av fellesareal
- Hva kan styret bestemme og hva må fremlegges for årsmøtet/generalforsamlingen?
- Planlegging og gjennomføring av mindre og større prosjekt
- Styrets ansvar for at uteområdene er i forskriftsmessig stand
- Styrets ansvar for internkontroll på uteområdene

TOBB deltar med juridiske og tekniske fagfolk. 

Målgruppe for kurset:
Styreledere og styremedlemmer i borettslag, eierseksjonssameier, realsameier og velforeninger

Pris for boligselskap forvaltet av TOBB: 
Kr 1200,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 
Kursavgiften faktureres boligselskapet, med mindre noe annet er avtalt.
Bindende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp.
 

Meld deg på her

Kursansvarlig


TOBB deltar med bred kompetanse

Advokatkontoret ved
Marit Figenschau

Teknisk forvaltning ved
Mari Østgaard