Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene

  • Sted Trondheim
  • Dato onsdag 29. november 17.00–19.30
  • Frist onsdag 22. november
Stortinget har vedtatt en ny eierseksjonslov som trer i kraft 1. januar 2018. 
Kursets formål er å gi styremedlemmer kunnskap om de viktigste endringene og hva ny lov innebærer for sameiene. 
Målgruppe:
Styremedlemmer

Tema: 

• Bakgrunnen for ny lov?
• Oppsummering av hva som er nytt og hva som er endret
• Nærmere om nye regler for vedlikehold, parkering, seksjonseiers rett til elbil-lading og avtaler om eksklusiv bruksrett til parkeringsplasser, boder og annet fellesareal.  
• Hva betyr ny lov for eksisterende eierseksjonssameier? Hvilke grep bør styret i ta? Når og hvordan må sameiets vedtekter tilpasses ny lov?

Pris:

Kr 1200,-, inkluderer enkel servering.
Bindende påmelding. Kurset faktureres boligselskapet etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Se de viktigste endringene

 

Meld deg på her

Ida Haukland

Advokatkontoret

Advokat

Erlend Barlaup

Advokatkontoret

Advokat