Tillitsvalgtkonferanse

  • Sted Røros
  • Dato fredag 27. oktober 08:00–15:00
  • Frist fredag 29. september

Vi vil i år, som i fjor, som i de fleste år, arrangere ei hel helg med kundeseminar på Røros. Vi legger opp til et variert program med faglig utbytte og sosiale tilstelninger. Sett av helgen allerede nå.

Informasjon om påmelding og program kommer senere.