Tillitsvalgtkonferanse

  • Sted Røros 27. - 29.oktober
  • Dato fredag 27. oktober 08.00–18.00
  • Frist mandag 23. oktober
Det er nok en gang en stor glede for oss å ønske dere velkommen til årets Røroskonferanse. Vi har lagt opp til et variert program med stort faglig utbytte og hyggelige sosiale tilstelninger.

Invitasjon og program

Påmelding til konferansen er sendt alle på e-post. Dersom du ikke har mottatt denne eller har problemer med å få meldt deg på, send oss en e-post på info@tobb.no.