Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Kurs
  4. Styrearbeid i boligselskap for nye styremedlemmer

Styrearbeid i boligselskap for nye styremedlemmer

  • Sted TOBB - Krambugata 1, Trondheim
  • Dato tirsdag 2. juni 16.30–19.00
  • Frist mandag 25. mai

Er du ny i styret? Hva vil det si å være styreleder eller et styremedlem? 

Formålet med kurset er å gi styremedlemmer grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar. Kurset passer for styreledere og styremedlemmer som ønsker en innføring i reglene for styrearbeid i boligselskaper. 
Kurset er også en faglig og sosial arena for styremedlemmer i boligselskap. 

Tema:
Styrets arbeidsoppgaver
Gjennomføring av styremøter
Styrets lovpålagte oppgaver og ansvar
Erstatning og forsikring for styremedlemmene
Regler om habilitet og taushetsplikt 
Håndtering av klagesaker fra beboere - bomiljø

Pris for boligselskap forvaltet av TOBB: 
Kr 1200,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 

Pris for boligselskap som ikke har forretningsføreravtale med TOBB: 
Kr 2400,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 


Kursavgiften faktureres boligselskapet, med mindre noe annet er avtalt.
Bindende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp

Meld deg på her

 

Kursansvarlig


Advokatene i TOBB