Boligselskap som arbeidsgiver - Oppsigelse og avskjed

Visste du at når styret ansetter f.eks. en vaktmester eller daglig leder for å drifte boligselskapet, så får styret rollen som arbeidsgiver med alle de plikter og rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven? 

I del 3 i vår serie på tre frokostmøter om boligselskapet som arbeidsgiver skal vi snakke om vilkår og krav ved oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold. Avslutning av et arbeidsforhold vil gjerne gå minnelig for seg, men kan ofte også by på utfordringer. Den ansatte er kanskje generelt uenig i grunnlaget for oppsigelsen, eller hevder arbeidsgiver har like mye eller mer skyld i forholdene som fremgår av det aktuelle oppsigelsesgrunnlaget. Dersom arbeidsgiver har vært bevisst på sine plikter slik de følger av arbeidsmiljøloven både underveis i arbeidsforholdet og ved avslutningen av dette, skal man kunne både forhindre og mer effektivt løse evt konflikter. 

Målgruppen for kurset er boligselskap som har en eller flere ansatte. 

Vi vil i løpet av høsten arrangere tre frokostmøter med følgende arbeidsrettslige tema: 
Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidsgivers styringsrett (torsdag 17. oktober)
Arbeidstid, lønn, ferie og sykepenger (torsdag 7. november)
Oppsigelse og avskjed (torsdag 28. november)

Kursene er gratis. På grunn av begrenset antall plasser er det kun mulig å melde på ett styremedlem pr. boligselskap. 

Vi starter hvert møte med enkel frokostservering og kaffe fra kl. 8.30. Meld fra om evt. allergier ved påmelding.


Kursansvarlige: advokat Ida Haukland og advokat Per Refseth

 

Meld deg på her