Nyvalgt styreleder AVLYST

  • Sted Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim
  • Dato onsdag 23. august 16.00–18.30
  • Frist onsdag 9. august

Har du nettopp blitt valgt eller har du litt mer fartstid som leder? Uansett, vi ønsker å bidra med informasjon om arbeidsdelingen mellom forretningsfører og styret. Vi snakker også om styreleders rolle og gir noen tips og råd.

Målgruppe:

Nye styreledere og andre med ønske om en repetisjon

Tema:

• Gi informasjon og veiledning om ansvar og arbeidsoppgaver for
styreleder ved drift av boligselskap
• Arbeidsoppgaver for styret? Krav og ansvar
• Arbeidsoppgaver for TOBB? Gjennomgang av forretningsførerkontrakten


Kursansvarlig


350x210

Bedriftsmarked