Mest relevante sider:

Ny i styret? (to mulige tidspunkt for kurs. kl 0900 og 1700)

  • Sted Nettbasert kurs - Teams
  • Dato tirsdag 29. september 09.00–17.00
  • Frist søndag 27. september
Ny i styret?
TOBB inviterer til kurs i styrearbeid for nye styremedlemmer. Her vil vi gå gjennom hva styret trenger å sette seg inn i for å drifte boligselskapet, og hvilke utfordringer og problemstillinger dere kan møte.

Møtet gjennomføres digitalt via Teams. Du vil få informasjon og link til kurset et par dager i forkant. Det er ikke nødvendig å ha Microsoft Teams installert på enheten. 
Vi anbefaler bruk av PC eller nettbrett, da mobilskjermen ofte kan bli for liten til å få med all informasjon.

Dato: tirsdag 29. september. 
Det settes opp to alternative tidspunkter: 09:00-10:30 og 17.00–18:30.
Disse kan du velge mellom når du går videre og melder deg på.


Målgruppe:
Nye styreledere og styremedlemmer.

Pris: 0,-

Kursansvarlig: Torstein Rønning og Trine Dyrhaug
 

Meld deg på her