Mest relevante sider:

Ny i styret?

  • Sted Digitalt kurs
  • Dato torsdag 3. juni
  • Kl 17.00-18.30
  • Frist søndag 30. mai

Ny i styret?

TOBB inviterer til kurs i styrearbeid for nye styremedlemmer. Her vil vi gå gjennom hva styret trenger å sette seg inn i for å drifte boligselskapet, og hvilke utfordringer og problemstillinger dere kan møte. 
Det blir også en gjennomgang av «årshjulet» som viser oppgaver som kan melde seg gjennom året.

Møtet gjennomføres digitalt via Teams. Du vil få informasjon og link til kurset et par dager i forkant. Det er ikke nødvendig å ha Microsoft Teams installert på enheten. 
Vi anbefaler bruk av PC eller nettbrett, da mobilskjermen ofte kan bli for liten til å få med all informasjon.

Målgruppe:
Nye styreledere og styremedlemmer.

Pris:
499,- per boligselskap

Kursansvarlig:
Torstein Rønning og Trine Dyrhaug

Meld deg på her