Ny eierseksjonslov - de viktigste endringene.

  • Sted Radisson Blu Royal Garden Hotell Trondheim
  • Dato torsdag 21. september 17.00–19.30
  • Frist torsdag 14. september

Stortinget har vedtatt en ny eierseksjonslov. Loven vil trolig vil tre i kraft 01.01.2018. Kursets formål er å gi styremedlemmer kunnskap om de viktigste endringene og hva ny lov innebærer for sameiene. 

Tema:

Bakgrunnen for ny lov?

Oppsummering av hva som er nytt og hva som er endret.

Nærmere om nye regler for vedlikehold, parkering, seksjonseiers rett til elbil-lading og avtaler om eksklusiv bruksrett til parkeringsplasser, boder og annet fellesareal.  

Hva betyr ny lov for eksisterende eierseksjonssameier? Hvilke grep bør styret i ta? Når og hvordan må sameiets vedtekter tilpasses ny lov?


Målgruppe:

Styret i eierseksjonssameiet

Pris:

Kr 1200,-, inkluderer enkel servering.
Bindende påmelding. Kurset faktureres boligselskapet etter at påmeldingsfristen er utløpt

 

 

Meld deg på her

Kursansvarlig


Marit Figenschau

Leder advokatkontoret

Advokat