Kontraktsrett for styremedlemmer i boligselskap

  • Sted Best Western Plus Hotel Bakeriet, Brattørgata 2
  • Dato torsdag 19. april 16.30–19.30
  • Frist mandag 9. april

Små og store boligselskap inngår årlig mange kontrakter, for eksempel om rehabilitering av bygningsmasse, vedlikehold, tjenesteleveranser og utleie. Vi ser at mange konflikter og økonomiske tap kunne vært unngått gjennom bedre arbeid med kontraktsinngåelse og -oppfølging. Formålet med kurset er å styrke kompetansen til styremedlemmer som håndterer boligselskapets kontrakter. Vi gjennomgår sentral kontraktsrett, fallgruver og tips, krydret med praktiske erfaringer.    

Målgruppe for kurset:
Styreledere og styremedlemmer i borettslag, eierseksjonssameier, realsameier og velforeninger

Nærmere om tema for kurset
- Grunnleggende kontraktsrett
o Avtaleinngåelse
o Standardvilkår og aktuelle lover
o Kontraktstolkning
o Reklamasjonsregler
- Praktiske erfaringer
o Beskrivelse og krav til leveransen
o Betalingsplan, sikkerhet og konkurs
o Tilbakehold
o Vurdering av behovet for ekstern bistand (for eksempel takstmann og byggeledelse)


Pris for boligselskap forvaltet av TOBB: 
Kr 1200,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 

Påmeldingsfrist: 9. april 2018
Kursavgiften faktureres boligselskapet, med mindre noe annet er avtalt.
Bindende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp.

 

 

Meld deg på her

Kursansvarlig


Erlend Barlaup

Advokatkontoret

Advokat