Juss for borettslag

  • Sted Radisson Blu Royal Garden Hotell Trondheim
  • Dato onsdag 13. september 17.00–19.30
  • Frist torsdag 7. september

Tema:

Korttidsutleie/Airbnb
Flere og flere leier ut boligene sine gjennom Airbnb ol. Hvor går grensene for hva som er lovlig korttidsutleie i borettslag? Kan borettslaget vedtektsfeste begrensninger?

Ordensregler
Borettslagets ordensregler skal bidra til et godt bomiljø. Hva kan og bør ordensreglene inneholde, og hvordan håndheves regelverket?

Bygningsmessige endringer
Hvordan bør styret forholde seg til en andelseiers ønske/krav om å gjøre bygningsmessige endinger i og utenfor egen bolig? Det kan være tale om å endre romløsning i boligen, eller å bygge utebod, terrasse, eller lignende

Målgruppe:

Styret i borettslaget. 

Pris:

Kr 1200,-, inkluderer enkel servering
Bindende påmelding. Kurset faktureres boligselskapet etter at påmeldingsfristen er utløpt

 

Meld deg på her

Kursansvarlig


Ida Haukland

Advokatkontoret

Advokat

Per Refseth

Advokatkontoret

Advokat