Totalforsikring

  • Sted Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim
  • Dato onsdag 31. mai 17.00–19.30
  • Frist fredag 19. mai

Totalforsikring - en komplett forsikringsløsning som omfatter langt mer enn en vanlig bygningsforsikring.

Målgruppe:

For styreledere i TOBB-forvaltede boligselskap

Tema:

Forsikring er et viktig element i den daglige forvaltningen av boligselskapet.Vi vil her ta en gjennomgang av forsikringsproduktet «Totalforsikring». Gjennomgangen er egnet både for de som har Totalforsikring i dag og de som ønsker å vite mer om produktet.

Pris:

Gratis. Inkludert enkel servering.

 

Meld deg på her

Kursansvarlig


Tove Rognrust

Forvaltning

Rådgiver forsikring

Tom Bysveen

BBL Partner

Forsikringsrådgiver